Rosenhills förskola består av två avdelningar, Klängrosen–Näckrosen och Vildrosen–Maskrosen. Båda avdelningarna har två delar, en för de yngsta barnen 1-3 år och en för de äldre barnen 3-5 år. 

Tillfälliga lokaler i väntan på nybyggnad

Rosenhills förskola befinner sig i tillfälliga lokaler. En ny förskola håller på att byggas på samma ställe som den gamla och vi beräknas flytta in under våren 2020. Mellan hösten 2017 till våren 2020 har vi lokaler på Gullberna med en liten egen gård och närhet till en härlig och utmanande omgivning. 

Så länge vi har tillfälliga lokaler får vi maten från köket på Lyckeby Kunskapscenter, LKC. Efter maten har alla barnen vila av något slag. De barn som behöver sova gör det i lugn och skön miljö. De andra barnen lyssnar på saga, lyssnar på avslappnande musik, får massage eller har någon annan form av avkoppling. Det är viktigt med en stunds återhämtning. 

Språk och matematik

Språklig och matematisk medvetenhet ger vi barnen genom att arbeta med till exempel sagor, rim och ramsor, ljud- och lyssnandelekar, räkneramsor och att ge tillgång till bokstavs- och räknematerial. 

På ett lek- och lustfyllt sätt ger vi barnen de grundläggande begreppen inom matematiken och språket. Detta sker till stor del i vårt samspel med barnen under hela dagen.  

Kontakt Rektor Rosenhills förskola

Mona Nilsson

Rågrund våning 2

Gullberna Park

371 54 Karlskrona

Kontakt förskolans avdelningar

Maskrosen: 0455-30 37 84
Näckrosen: 0455-30 37 83
Vildrosen: 0455-32 15 52
Klängrosen: 0455-32 15 66