Rosenhills förskola befinner sig i tillfälliga lokaler på grund av att det ska byggas en ny Rosenhills förskola. Mellan hösten 2017 till hösten 2019 har vi lokaler på Gullberna med en liten egen gård och närhet till en härlig och utmanande omgivning.

Så länge vi har tillfälliga lokaler får vi maten från köket på Lyckeby Kunskapscenter, LKC. Efter maten har alla barnen vila av något slag. De barn som behöver sova gör det i lugn och skön miljö. De andra barnen lyssnar på saga, lyssnar på avslappnande musik, får massage eller har någon annan form av avkoppling. Det är viktigt med en stunds återhämtning.

Skapande verksamhet

Varje avdelning har en välfylld ateljé med möjligheter till skapande av olika slag. Här finns material alltid tillgängligt för barnen att skapa fritt efter egen fantasi. Strukturerad verksamhet med olika material och tekniker är också ständigt återkommande.

Språklig och matematisk utveckling

Språklig och matematisk medvetenhet ger vi barnen genom att arbeta med till exempel sagor, rim och ramsor, ljud- och lyssnandelekar, räkneramsor och att ge tillgång till bokstavs- och räknematerial.

På ett lek- och lustfyllt sätt ger vi barnen de grundläggande begreppen inom matematiken och språket. Detta sker till stor del i vårt samspel med barnen under hela dagen.

Motorisk utveckling

Barnen får möjlighet till motorisk utveckling när vi är ute vilket sker minst en gång varje dag. Antingen är vi på vår gård där vi bland annat cyklar, gungar, springa och övar på att konstruera. Eller så går vi en promenad i det natursköna området.

Kontakt Rektor Rosenhills förskola

Mona Nilsson

Rågrund våning 2

Gullberna Park

371 54 Karlskrona

Kontakt förskolans avdelningar

Maskrosen: 0455-30 37 84
Näckrosen: 0455-30 37 83
Vildrosen: 0455-32 15 52
Klängrosen: 0455-32 15 66