Rosenhills förskola består av 6 avdelningar, Dalen och Kullen 1-2 år, Slänten och Klinten 2-3 år samt Berget och Höjden 3-5 år.

En plats för lek och lärande

Vi har ljusa och rymliga lokaler med gemensamt bibliotek och motorikrum. Här finns mycket plats för lek och undervisning. Vi har en stor gård som är utmanande och erbjuder en variation av lek och rörelseaktiviteter.

Lärmiljö som möter alla barn på bästa sätt

Det finns en specialpedagog som är kopplad till förskolan för att pedagogerna ska ha möjligheter att möta alla barn på bästa sätt.

Förskolan har även tillgång till andra kompetenser i det Östra skolområdet såsom förste förskollärare som stöttar i uppbyggnaden av våra lärmiljöer. Det finns också tillgång till IKT-pedagog som utbildar pedagogerna för att vi ska kunna ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens.

Eget tillagningskök

Rosenhills förskola har ett tillagningskök där all mat lagas från grunden. Alla måltider serveras som buffé i en gemensam matsal där barnen själva tar sin mat med hjälp av pedagogerna.

Kontakt Rektor Rosenhills förskola

Mona Nilsson

Videvägen

371 63 Lyckeby

Kontakt förskolans avdelningar

Dalen: 0455-32 11 95
Kullen: 0455-30 37 83
Slänten: 0455-32 11 98
Klinten: 0455-30 37 84
Berget: 0455-32 15 66
Höjden: 0455-32 15 52

Adress:
Norra Kullevägen 5 B
37162 Lyckeby

E-post:
rosenhill.fsk@skola.karlskrona.se