Bild: Linjeskeppet Wasa av Jacob Hägg 1921, Sjöfartsmuseet Akvariet.

1684 byggdes ett nytt varv på Trossö och Lindholmen, där varvet och örlogsbasen har legat fram till idag. Under åren har varvet byggt nära 500 fartyg. Skeppsbyggeriet hade sin glansperiod under Fredric Henric af Chapman, 1782–1791. Råmaterialet har över tiden bytts från ekträ, till stål och nu på 2000-talet till kolfiberarmerad polyesterplast. Den 3 december 1998 utnämndes Karlskrona till världsarv av Unesco.

Runt Karlskrona ligger ungefär 60 avsiktligt sänkta vrak. De användes som en del av stadens försvar och stadsplanering. Vraken har länge varit kända och finns utritade på gamla kartor. Arkeologiska undersökningar visar också att många av vraken fortfarande är kvar. Men flera av vraken går inte att dyka på eftersom de ligger under schaktmassor eller i militärt skyddsområde. Men flera vrak utanför örlogsbasen går att dyka på, till exempel vrak som har använts för att spärra av inloppen till Karlskrona.

Många av vraken har en lång historia med spännande berättelser – om skeppsbyggnad, som seglade fartyg och som vrak. Vraken är därför intressanta besöksmål. Ett av dessa områden är Djupasund, mellan Sturkö och Tjurkö. Spärren började byggas 1785 och innehåller flera vrak. Ett av vraken är Chapmans prototyp linjeskeppet Wasa. Detta skepp byggdes på varvet och är början till den korta men intensiva skeppsbyggeriperiod som pågår i Karlskrona från 1780-talets början och som avslutas med Gustav III:s ryska krig 1788–1790. Linjeskeppet Wasa deltog bland annat i slaget vid Hogland. Fartyget slutar sina dagar när det sänks i Djupasund som en del av försvaret av Karlskrona. Djupasund är mycket lämplig för en dykpark där du som besökare blir guidad via skyltar på land och på botten. Genom att följa ett rep på botten kan skyltarna berätta om vraken och vilka skeppsdetaljer man ser.

Vraken, med deras historier om skeppsbyggeri, som seglande fartyg och som vrak är en resurs som kan användas för att utveckla regionens besöksnäring. Vraken tillsammans med andra besöksmål kan ge en helhetsbild av vår maritima historia och bli en viktig del i att världsarvet lyfts fram för att bidra till att utveckla näringslivet.