Rödeby förskola Spjutsbygd

På Spjutsbygds förskolas fyra avdelningar, arbetar vi tematiskt med utgångspunkt från barnens intresse och nyfikenhet. Vi har två bra gårdar till förskolan och skogen utanför grinden. Skogen ser vi som en stor tillgång. I anslutning till en avdelning har vi sovlådor för de yngsta barnen att sova i.