Författningssamling

Kommunens författningssamling innehåller de lokala regler och föreskrifter som kommunen fattar beslut om. Här finns till exempel vilka ordningsföreskrifter, bidragsregler och taxor som gäller i Karlskrona kommun. 

Till Karlskrona kommuns författningssamling

Allmänna handlingar och protokoll

Här hittar du möteshandlingar, protokoll kallelser och för kommunfullmäktige, styrelser och nämnder i Karlskrona kommun.

Till möteshandlingar och protokoll

Mötestider 

Här hittar du mötestider för kommunfullmäktige, styrelser och nämnder i Karlskrona kommun.

Till mötestider

Organisation

Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av dig som medborgare. Det betyder att du har stora möjligheter att påverka kommunens arbete.

Den politiska ledningen i Karlskrona kommun är kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Det finns även politiska nämnder som i sin tur ansvarar för förvaltningar inom olika verksamhetsområden.

Läs mer om hur Karlskrona kommun är organiserad

Politik och beslut

Kommunfullmäktige representerar folket och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Fullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen.  

Kommunfullmäktige tar bland annat beslut om budget, större utbyggnadsplaner, investeringar och vilken skatt kommunmedborgarna ska betala till kommunen.

Läs mer om kommunfullmäktige

Mandatfördelning, kommunalråd och oppositionsråd

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, KS, är kommunfullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och sammanträder vanligtvis en gång i månaden.

Kommunstyrelsen ska enligt lag ha uppsikt över nämnderna och deras verksamhet. Frågor som avgörs av kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen som lämnar förslag till beslut. 

Nämnder och förvaltningar

Kommunens verksamhet in delas in i olika områden. Varje område har en nämnd som ansvarar för den löpande verksamheten där de förtroendevalda fattar beslut som påverkar just det området. Till varje nämnd hör också en förvaltningsorganisation.

Det är kommunfullmäktige som väljer vilka politiker som sitter i nämnderna. Personer som sitter i nämnderna är för det mesta deltidspolitiker som sköter sitt uppdrag på fritiden. 

Sök politiker i förtroendemannaregistret