Vy från havet med kommunhuset Ruthensparre i bakgrunden

Författningssamling

Kommunens författningssamling innehåller de lokala regler och föreskrifter som kommunen fattar beslut om. Här finns till exempel vilka ordningsföreskrifter, bidragsregler och taxor som gäller i Karlskrona kommun. 

Till Karlskrona kommuns författningssamling

Allmänna handlingar och protokoll

Här hittar du möteshandlingar, protokoll kallelser och för kommunfullmäktige, styrelser och nämnder i Karlskrona kommun.

Till möteshandlingar och protokoll

Här hittar du mötestider för kommunfullmäktige, styrelser och nämnder i Karlskrona kommun.

Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av dig som medborgare. Det betyder att du har stora möjligheter att påverka kommunens arbete.

Den politiska ledningen i Karlskrona kommun är kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Det finns även politiska nämnder som i sin tur ansvarar för förvaltningar inom olika verksamhetsområden.