Barn och unga i Karlskrona ska få de bästa förutsättningarna i skolan för att kunna skapa sig en trygg framtid i livet. Skolan ska ge alla, oavsett bakgrund, möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Karlskrona ska vara en öppen och välkomnande kommun med en skola som arbetar mot fördomar, mobbning och rasism samt för demokrati, jämställdhet och respekt.

Kort om våra grundskolor

  • Det finns 29 grundskolor
  • Cirka 6050 elever per år 
  • Vi har 950 medarbetare

Tjänster

I våra grundskolor kan du söka tjänster som bland annat pedagog, elevassistent eller rektor. Jobba som pedagog, rektor eller elvassitstent.

Se lediga jobb inom Karlskrona kommun

Karriär och kompetens

Investera i ny kunskap - ett lyft för din karriär. Som medarbetare eller ledare
på någon av Karlskrona kommuns skolor har du möjlighet till stort eget ansvar
och att ta nästa steg i din karriär.

Bli VFU-handledare till studenter 

VFU är den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen. Är du nyfiken på att bli handledare? Om du brinner för kollegialt lärande och vill vara med att utveckla framtidens lärare och lärarutbildning är handledarskap något för dig. Att vara VFU-handledare ger unika erfarenheter av hur yrkeskunskaper kan föras vidare och en möjlighet att bidra till hur framtidens lärare kommer att arbeta. VFU-handledarskapet är också en möjlighet för dig att utvecklas i din profession och yrkesroll.

Nätverk och handledarträffar
En gång per år träffas VFU-handledare i ett nätverk för att dela erfarenheter. Utöver detta så bjuder aktuellt universitet in till handledarträffar. På träffarna diskuteras pedagogik, ämnesdidaktik, metodik och bedömning.

Du som förstelärare

I uppdraget som förstelärare ingår det att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare. Som förstelärare tar du också ett särskilt ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktik. Försteläraren tjänstgör på egen arbetsplats men kan också ha ett områdes- och ett förvaltningsövergripande uppdrag. Att vara förstelärare i Karlskrona kommun innebär en förstelärartjänst med egen undervisning. Karlskrona kommuns skolor har ungefär 90 förstelärare, samtliga är anställda tillsvidare.

Lokalt nätverk för våra förstelärare
Två gånger per termin anordnas ett lokalt nätverk för dig som förstelärare. På nätverksträffarna är det olika teman som ni får ta del av och diskutera. Utgångspunkten är det kollegiala lärandet.

Alternativ karriärväg istället för förstelärare – blivande skolledare
Varje år får ett antal pedagoger möjligheten att delta i en rekryteringsutbildning anordnad av Linnéuniversitetet. Utbildningen är på 7.5 hp och går under ett år. Det är en alternativ karriärväg i stället för förstelärare och en utbildning för dig som i framtiden vill bli en skolledare i vår förvaltning.

Du som skolledare

Du utmanar och provar nytt när du har en idé som du tror bidrar till att vi når våra gemensamma mål. Du delar med dig av dina kunskaper och idéer i vår lärande organisation. Du är engagerad och tar ansvar för ditt arbete. Det innebär att du har full koll på ekonomin, verksamheten och personalen, både vad gäller vardagen och framtiden. Du vet att det är resultat som räknas och att det är ditt goda ledarskap som får andra att nå resultaten.

Rektorsutbildningen
Samtliga rektorer, biträdande rektorer, förskolechefer och även biträdande förskolechefer får gå den statliga rektorsutbildningen. Du deltar för att du ska stärka din förmåga att leda och styra din skola, för att ditt deltagande är en möjlighet till skolutveckling för hela verksamheten och du kan använda det du lär dig direkt i din skolvardag.

Blivande skolledare
Varje år får ett antal pedagoger möjligheten att delta i en rekryteringsutbildning anordnad av Linnéuniversitetet. Utbildningen är på 7.5 hp och går under ett år. Det är en utbildning för dig som i framtiden vill bli en skolledare i vår förvaltning.

Inspiration från våra skolor

Många av våra skolor arbetar med intressanta projekt och är på flera sätt pedagogiska förebilder i framkant, inte bara i Karlskrona utan i hela Sverige.

Stöd med modeller

Kommunens kunskapsförvaltning stödjer undervisningen i ämnena matematik, biologi, fysik, kemi och teknik genom flera olika modeller som lärare kan ta del av.

  • Skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla, NTA
  •  Matteskatten
  • Matteambassadörer
  • Den röda tråden

Programmen följer eleverna under hela deras tid i förskola och grundskola. Målet är att så gott som alla elever ska uppnå gymnasiebehörighet och att profilera de kommunala skolorna genom goda resultat.

Samordnade bibliotekarie

En likvärdig skola för alla. Genom projektet samordnade bibliotekarie ska likvärdigheten på skolorna öka. Karlskronas skolor har fyra stycken samordnare för skolbiblioteken i kommunen, ett för varje skolområde. Bibliotekarierna arbetar aktivt och ta fram förslag för hur vi ska kunna förbättra för eleverna.

Bland annat genom att hjälpa de ansvariga för skolbiblioteken med deras samling och hur de kan arbeta med dem. I några av skolorna har WeLIB som är ett digitalt bibliotekssystem införts. Bibliotekarierna arbetar aktivt med att förankra tanken att biblioteken ska vara en pedagogisk funktion, inte en boksamling och kommer med tips och idéer om hur man kan förmedla läsglädje.

Bibliotekarierna hjälper också alla barn med lässvårigheter att få tillgång till Legimus, inläst skön- och facklitteratur som kan lyssnas på i telefon, padda eller dator. Just nu arbetas det också med källkritik i förskoleklass.