Törnströmska gymnasiet sjuder av spännande aktiviteter med teori och praktik i en kreativ blandning. Programmens olika karaktär ger oändliga möjligheter till samarbete över programgränserna.

På skolan råder ett öppet och engagerat arbetsklimat och vi trivs med varandra. Vi utvärderar vår verksamhet kontinuerligt och följer på så vis upp våra resultat gentemot mål och styrdokument.

Vi arbetar aktivt med de demokratiska värdena. Det ställer också krav på dig som studerar hos oss. Vi förväntar oss att varje elev följer sitt schema, kommer i tid, har rätt saker med sig och alltid gör sitt bästa. 

När vi alla respekterar varandra så finns goda förutsättningar till en givande och rolig gymnasietid som på bästa sätt förbereder dig på den framtid du önskar.

I huset finns bibliotek, lunchrestaurang och elevcafé samt gott om övriga elevutrymmen.

Kontakt

Törnströmska gymnasiet

Östra Köpmansgatan 10

371 32 Karlskrona

Skoladministratörer:

Pernilla Samuelsson 0455-30 41 49

Marie Karlsson 0455-30 40 66

Kontakt

Rektor

Åsa Lindén Bengtsson

Ansvarig för:

El- och energiprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet Sjöfartsutbildningen samt VVF- och fastighetsprogrammet

Kontakt

Biträdande rektor

Kajsa Petersson

Ansvarig för:

Estetiska programmet

Bygg- och anläggningsprogrammet

Kontakt

Tobias Garpenbeck

Ansvarig för:

Fordons- och transportprogrammet