Törnströmska gymnasiet sjuder av spännande aktiviteter med teori och praktik i en kreativ blandning. Programmens olika karaktär ger oändliga möjligheter till samarbete över programgränserna.

På skolan råder ett öppet och engagerat arbetsklimat och vi trivs med varandra. Vi utvärderar vår verksamhet kontinuerligt och följer på så vis upp våra resultat gentemot mål och styrdokument.

Vi arbetar aktivt med de demokratiska värdena. Det ställer också krav på dig som studerar hos oss. Vi förväntar oss att varje elev följer sitt schema, kommer i tid, har rätt saker med sig och alltid gör sitt bästa. 

När vi alla respekterar varandra så finns goda förutsättningar till en givande och rolig gymnasietid som på bästa sätt förbereder dig på den framtid du önskar.

I huset finns bibliotek, lunchrestaurang och elevcafé samt gott om övriga elevutrymmen.

Arenaskolan

Arenaskolan är en grundsärskola (inriktning träningsskola) och en gymnasiesärskola.

Skolan är belägen på Rosenholmsområdet, vilket ger goda möjligheter till praktisk utövning av idrott och fritidsaktiviteter som skridskoåkning, motionsslingor och gymnastikhall.

Arenaskolan arbetar med tydliggörande pedagogik som är anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov. Vi lägger stor vikt vid struktur och ADL-träning (allmän daglig livsföring), vilket syftar på de grundläggande aktiviteter som en person måste behärska för att kunna ha ett självständigt vardagsliv.

Gymnasiesärskolan

Törnströmska gymnasiesärskolan är en skola för ungdomar mellan 16 -21 år
Gymnasiesärskolan vänder sig till dig som inte uppnår grundskolans utbildningsmål på grund av utvecklingsstörning och/eller autism och till dig som gått den obligatoriska särskolan.

Eleverna på gymnasiesärskolan läser en fyraårig gymnasieutbildning.

Läs mer om gymnasiesärskolan

Kontakt

Kontakt

Törnströmska gymnasiet

Ö Köpmangatan 10

371 32 Karlskrona

Kontakt

Rektor Törnströmska gymnasiet

Åsa Lindén Bengtsson