Vi har ett tematiskt arbetssätt med ett gemensamt grundtema i hela huset.

Profil

Vår profil är Reggio Emilia-inspirerad, vilket innebär att vi ser det rika och kompetenta barnet. Det är ett forskande arbetssätt, där barnets val och förkunskaper, tankar och teorier är viktiga och tas till vara.

Ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt innebär för oss:

  • åldersindelade grupper
  • en lugnare miljö
  • en lärande och utmanande miljö
  • arbete i smågrupper
  • ateljéer för skapande verksamhet
  • en tillåtande och rolig miljö
  • mötesplatser ute och inne
  • en innehållsrik utevistelse
  • barnen får ett större inflytande
  • pedagogisk dokumentation

Storlek

På Saltkråkans förskola finns fem avdelningar - Kattskär, Fiskeskär, Knorrhane, Ruskprick och Kråkskär. Grupperna är åldersindelade.

Kontakt

Rektor Saltkråkans förskola

Carina Wass

Saltövägen 3 B

Kontakt förskolans avdelningar

 

Kattskär 1-årsavdelning
Telefon: 0709-303800
saltkrakan.fsk.kattskar@skola.karlskrona.se

Fiskeskär 2-årsavdelning
Telefon: 0709-303754
saltkrakan.fsk.fiskeskar@skola.karlskrona.se

Knorrhane 3-årsavdelning
Telefon: 0709-303882
saltkrakan.fsk.knorrhane@skola.karlskrona.se

Ruskprick 4-årsavdelning
Telefon: 0766-208144
saltkrakan.fsk.ruskprick@skola.karlskrona.se

Kråkskär 5-årsavdelning
Telefon: 0766-208145
saltkrakan.fsk.krakskar@skola.karlskrona.se

Specialpedagog:
Ing-Marie Fell
Telefon: 0709-303508
ing-marie.fell10@skola.karlskrona.se