Vi har ett tematiskt arbetssätt med ett gemensamt grundtema i hela huset.

Profil

Vår profil är Reggio Emilia inspirerad, vilket innebär att vi ser det rika och kompetenta barnet. Det är ett forskande arbetssätt, där barnets val och förkunskaper, tankar och teorier är viktiga och tas till vara.

Ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt innebär för oss:

  • åldersindelade grupper
  • en lugnare miljö
  • en lärande och utmanande miljö
  • arbete i smågrupper
  • ateljéer för skapande verksamhet
  • en tillåtande och rolig miljö
  • mötesplatser ute och inne
  • en innehållsrik utevistelse
  • barnen får ett större inflytande
  • pedagogisk dokumentation

Storlek

På Saltkråkans förskola finns fem avdelningar, Kattskär, Fiskeskär, Knorrhane, Ruskprick och Kråkskär. Grupperna är åldersindelade

Kontakt

Förskolechef Saltkråkans förskola

Madelene Finnman

Saltövägen 3 B