Vi följer den svenska läroplanen för förskolan och arbetar med projekt i en lärande och utmanande miljö. 

Kontakt

Rektor Saltkråkans förskola

Carina Wass

Kontakt förskolans avdelningar

Saltövägen 3 B
371 37 Karlskrona

Kattskär 1-årsavdelning
Telefon: 0709-303800
saltkrakan.fsk.kattskar@skola.karlskrona.se

Fiskeskär 2-årsavdelning
Telefon: 0709-303754
saltkrakan.fsk.fiskeskar@skola.karlskrona.se

Knorrhane 3-årsavdelning
Telefon: 0709-303882
saltkrakan.fsk.knorrhane@skola.karlskrona.se

Ruskprick 4-årsavdelning
Telefon: 0766-208144
saltkrakan.fsk.ruskprick@skola.karlskrona.se

Kråkskär 5-årsavdelning
Telefon: 0766-208145
saltkrakan.fsk.krakskar@skola.karlskrona.se

Specialpedagog:
Ing-Marie Fell
Telefon: 0709-303508
ing-marie.fell10@skola.karlskrona.se