För att kunna söka bidrag måste bidragsnormerna uppfyllas.

Bidragsnormer för kulturverksamhet

Ansök om att bli bidragsberättigad förening

Arrangemangsbidrag/förlustbidrag

Kan sökas för publika arrangemang löpande under hela året. Det kan sökas av enskilda kulturaktörer, föreningar och organisationer.

Ansökan om arrangemangsbidrag skickas in löpande under året. 

Med hänsyn till den rådande situationen med coronapandemin gäller nedanstående vid tidigare beviljat arrangemangsbidrag:

Förening/aktör som tidigare beviljats arrangemangsbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen omfattas av det bidragets riktlinjer kring subventionering och återbetalning:

 1. Föreningar som erhållit arrangemangsbidrag har möjlighet att flytta fram planerat arrangemang till senare under 2020 och behålla beslutat bidrag.
 2. Föreningar som tvingats ställa in arrangemang på grund av allmänna restriktioner för att minska spridningen av coronaviruset krävs bara på återbetalning av den del av bidraget som inte kan verifieras som redan uppkomna kostnader för planeringen av arrangemanget.

Vid frågor om arrangemangsbidraget, kontakta:

Katarina Möller
Telefon: 0455-30 35 55
E-post: katarina.moller@karlskrona.se

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag ges till ideella kulturföreningars basverksamhet som är planerad för kommande kalenderår. Föreningen ska vara godkänd av kultur- och fritidsnämnden.

Sista ansökningsdag är den 15 oktober för nästkommande år.

 • Så fungerar det

  Arrangemangs- och förlustbidrag

  Kan sökas av enskilda kulturaktörer, föreningar och organisationer. Ansökan om arrangemangsbidrag skickas in löpande under året.

  Så gör du
  I ansökan beskriver du bland annat arrangemangets namn och innehåll, hur mycket bidragspengar som söks samt en enkel budget med intäkter/utgifter och budgeterat överskott/underskott.

  Se till att ha alla dokument och uppgifter klara innan du börjar fylla i ansökan. Det finns inte någon "spara-funktion" om du behöver gå ifrån datorn.

  I bidragsnormerna kan du läsa mer om hur din ansökan bedöms och vad som påverkar bidragets storlek.

  Hur stort blir bidraget?
  All bidragsgivning bestäms varje år av kultur- och fritidsnämnden med utgångspunkt i de medel som kommunfullmäktige bestämt för gällande budgetår. Bidragens storlek kan också påverkas av den totala ansökningssumman för bidraget.

  Eventuell skuld till kommunen ska regleras innan utbetalning av bidrag kan ske.

  När ska vi ansöka?
  Ansökan om arrangemangs- eller förlustbidrag sker löpande under året.

  Verksamhetsbidrag

  Här kan ideella kulturföreningar, godkända av kultur- och fritidsnämnden, söka bidrag för att stödja och utveckla sin verksamhet.

  För att kunna söka verksamhetsbidrag måste föreningen uppfylla bidragsnormerna. Det innebär bland annat att föreningen:

  • ska vara ideell och godkänd av kultur- och fritidsnämnden.
  • har lagt in sina uppgifter i Föreningsregistret, exempelvis antal medlemmar, styrelse och kontaktperson.
  • har sitt säte i och bedriver sin verksamhet i Karlskrona kommun.
  • ska ha ett organisationsnummer.
  • arrangerar återkommande kulturevenemang för barn och ungdomar.

   

  Så gör du
  I ansökan beskriver föreningen sin verksamhet, anger sökt bidragsbelopp, vad bidraget ska användas till och laddar upp bilagor.

  Se till att ha alla dokument och uppgifter klara innan du börjar fylla i ansökan. Det finns inte någon "spara-funktion" om du behöver gå ifrån datorn.

 • Det här behöver du

  Arrangemangs-eller förlustbidrag

  Kan sökas av enskilda kulturaktörer, föreningar och organisationer löpande under året. Arrangemanget ska vara för allmänheten och ske under januari-maj eller september-december.

  Se till att ha alla dokument och uppgifter klara innan du börjar fylla i ansökan. Det finns inte någon "spara-funktion" om du behöver gå ifrån datorn.

  I ansökan ska du beskriva följande:

  • Arrangemangets syfte och målgrupp.
  • Hur arrangemanget ska utvärderas.
  • Hur mycket bidragspengar som söks.
  • Vilka utgifter och intäkter som beräknas för arrangemanget.
  • Kontouppgifter om utbetalning blir aktuellt.
  • Om ni sökt andra bidrag för arrangemanget.

   

  Verksamhetsbidrag

  Föreningen måste uppfylla villkoren i bidragsnormerna.

  Se till att ha alla dokument och uppgifter klara innan du börjar fylla i ansökan. Det finns inte någon "spara-funktion" om du behöver gå ifrån datorn.

  I ansökan ska du bifoga följande dokument:

  • Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning
  • Revisionsberättelse från föregående år
  • Verksamhetsberättelse från föregående år
  • Verksamhetsplan för kommande år

   

  Du måste också ange:

  • Angivet antal kronor som söks
  • Antal arrangemang föregående år
  • Antal arrangemang för barn/ungdomar föregående år
  • Antal besökande på arrangemangen föregående år
  • Antal besökande på barn/ungdomsarrangemangen föregående år
  • Vad bidraget huvudsakligen ska användas till
  • Vilka övriga bidrag föreningen får
  • Enkel budget med intäkter och kostnader

   

 • När får jag svar?

  Arrangemangs- och förlustbidrag

  För att en bidragsansökan ska kunna beviljas måste alla begärda uppgifter och handlingar ha lämnats in.

  Efter att du skickat in din ansökan får du en bekräftelse skickad till den e-postadress du skrivit. I denna bekräftelse finns ett ärendenummer som du kan använda i din kontakt med kommunen.

  Beslut om eventuellt bidrag tas av kultur- och fritidsnämnden löpande under året.

  Verksamhetsbidrag

  Efter att du skickat in din ansökan får du en bekräftelse skickad till den e-postadress du skrivit. I denna bekräftelse finns ett ärendenummer som du kan använda i din kontakt med kommunen.

  När ansökningstiden har gått ut kontrolleras ansökningarna och beslut om eventuellt bidrag lämnas i början av kommande år.

  När beviljade bidrag betalas ut beror på hur stora de är. Mindre belopp betalas ut den 15 mars och större delas upp på två utbetalningar, den 15 mars och 15 september.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Sök arrangemangsbidrag/förlustbidrag Sök verksamhetsbidrag Slutredovisning - arrangemangsbidrag/förlustbidrag