Vårt arbetssätt

Vi ser barnen som nyfikna, unika och kompetenta. Vi jobbar för att vara närvarande pedagoger som deltar, utmanar, iakttar och lyssnar för att hjälpa barnen att samspela, knäcka sociala koder i sitt kunskapssökande.

Vi vill ge barnen redskap till att lita till sin egen förmåga och se sin del i det stora sammanhanget. Genom att arbeta med trygghet, ansvar och hänsyn skapar vi förutsättningar till en god lärandemiljö.

För att barnen ska kunna utveckla leken försöker vi ge dem en stimulerande miljö och tid att leka. Vi jobbar mycket med att:

  • Värna mycket om den fria leken inne så väl som ute.
  • Öka barnens inflytande genom egna aktiva val.
  • Stimulera språk och kommunikation.
  • Ge barnen möjligheter att använda sin fantasi.
  • Öka barnens samarbete och hänsyntagande och respekt för varandra.
  • Ge barnen förutsättningar att förstå sin omvärld.

Profil

Förskolans profil bygger på en värdegrund som vilar på:

Trygghet

Vi prioriterar att vara närvarande pedagoger i lek för att hjälpa barnen att samspela, knäcka sociala koderna. Ge barnen redskap till att våga lita till sin egen förmåga och se sin del i det stora sammanhanget och skapa en trygg miljö.  

Ansvar

Om att det är viktigt att barnen står för sina handlingar, tar ansvar för vad de säger och gör och får många möjligheter att träna på rätt eller fel. 

Hänsyn

Lyssna på kompisar och vuxna i lek, samtal och samling, respektera ett nej och har respekt för allas våra olikheter. 

Kontakt

Förskolechef Fredriksdals förskola

Maria Persson

Fredriksdalsvägen 13

373 30 Nättraby

Kontakt till förskolans avdelningar

Lingontuvan (1-2 år): 0455-30 39 35

Trollstjärnan (2-4 år): 0455-30 39 35

Änglagård (4-6 år): 0455-30 39 36