Fredriksdal är en förskola med cirka 55 barn fördelat på tre avdelningar, Lingontuvan, Trollstjärnan och Änglagård. Vi är 12 pedagoger som jobbar här och vi har ett samarbete med en specialpedagog. 

Vi ser barnen som nyfikna, unika och kompetenta. Vi jobbar för att vara närvarande pedagoger som deltar, utmanar, iakttar och lyssnar för att hjälpa barnen att samspela, knäcka sociala koder i sitt kunskapssökande. 

Vi vill ge barnen redskap till att lita till sin egen förmåga och se sin del i det stora sammanhanget. Genom att arbeta med trygghet, ansvar och hänsyn skapar vi förutsättningar till en god lärandemiljö.  

Förskolans ledord - Trygghet, Ansvar och Hänsyn 

Kontakt

Förskolechef Fredriksdals förskola

Maria Persson

Fredriksdalsvägen 13

373 30 Nättraby

Kontakt till förskolans avdelningar

Lingontuvan (1-2 år): 0455-30 39 35

Trollstjärnan (2-4 år): 0455-30 39 35

Änglagård (4-6 år): 0455-30 39 36