Det vatten vi använder rör sig i ett kretslopp som går runt, runt. I kretsloppet påverkas vattnets kvalitet av många olika faktorer. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt för att vattnet ska vara så rent som möjligt när det lämnar våra hushåll och verksamheter.

Här får du några tips på vad du kan göra för att använda vattnet på ett bra sätt.

Råd och tips

 • Spara på vattnet

  Våra vattentillgångar på jorden är begränsade. Inget nytt vatten tillkommer och inget försvinner. Vattnet används om och om igen. Därför behöver vi alla hjälpas åt att använda vårt kranvatten klokt.

  Spartips - Hur kan jag spara vatten i min vardag?

  • Fyll en kanna dricksvatten och sätt in i kylen i stället för att spola i kranen tills vattnet blir kallt.
  • Fyll disk- och tvättmaskiner helt och använd vattensnåla program. Det går åt cirka 50 liter vatten för en maskin tvätt.
  • Duscha snabbt i stället för att bada i badkar. Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
  • Låt inte vattnet rinna medan du tvålar in dig eller när du borstar tänderna. Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag. 
  • Undvik att diska under rinnande vatten. 
  • Samla upp regnvatten för att vattna i trädgården. En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter. 
  • Tvätta bilen i en biltvätt, där vattnet renas och återanvänds. 
  • Laga onödiga läckor, till exempel droppande kranar eller en rinnande toalett. För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Vad får jag spola ner i avloppet?

  Avloppsreningsverkens uppgift är att ta emot och rena spillvatten av hushållskaraktär. Så här gör du rätt: 

  Det här får du spola ned i toaletten:

  • kiss, bajs och andra kroppsvätskor 
  • toalettpapper


  Det här får du spola ner i vasken:

  • diskvatten och drycker


  Annat vatten som avloppsreningsverken också tar emot:

  • duschvatten
  • vatten från diskmaskin
  • vatten från tvättmaskin


  Tips som gör det lätt att spola rätt:

  • Ha en papperskorg i badrummet.
  • Skrapa av tallrikar och kokkärl innan du diskar
  • Torka ur fettet ur stekpannan innan du diskar.
  • Häll inte feta produkter som t. ex. grädde och yoghurt i vasken utan lägg det i kompostkärlet eller brännbart.
 • Det här får du inte spola ner i avloppet

  Många saker som idag spolas ner hör varken hemma i ledningssystemet eller i avloppsreningsverken. Avloppet ska varken användas som papperskorg eller återvinningscentral. 

  Exempel på vad du inte får spolas ner:

  • matolja och matfett
  • feta matprodukter som grädde, yoghurt, marinader m.m.
  • hushållspapper
  • handdukspapper
  • våtservetter
  • pappersnäsdukar
  • bindor
  • trosskydd
  • tamponger
  • kondomer
  • bomullspads
  • tops
  • tandtråd
  • hår
  • plåster
  • snus och cigarettfimpar
  • mediciner


  Varför är det viktigt att inte spola ner fel saker?


  Matolja och matfett orsakar stopp

  Fettrester från stekpannor, såskastruller och frityrpannor hamnar i avloppet när du diskar. När det varma diskvattnet kallnar så stelnar fettet som fastnar på väggarna i avloppsledningarna. Det kan orsaka stopp i avloppet och i värsta fall leda till översvämning av källare eller till att smutsigt avloppsvatten rinner ut i ett närliggande vattendrag.

  Fettet i avloppsledningarna kan tillsammans med vattnet bilda giftig svavelsyra. Svavelsyran i sin tur orsakar korrosionsskador i ledningsnätet. 

  Höga halter av fett i avloppsvattnet innebär att det blir svårare att rena vattnet i reningsverken.

  Tips:

  • Om du har lite fett i en stekpanna kan du först torka ur pannan med papper och därefter diska den. Pappret lägger du i det brännbara kärlet eller i komposten.
  • Har du mycket fett är det bättre att hälla det i en plastflaska eller annan behållare med tätslutande lock och sedan lägga det i det brännbara kärlet. 
  • Fundera på om du kan använda tvålprodukter utan olja när du badar och tvättar dig.


  Våtstarkt papper och hygienartiklar kan också orsaka stopp

  Den här typen av papper och produkter löser inte upp sig i vatten och kan därför orsaka stora problem i ledningsnätet med totalstopp som följd. 

  Även små saker, som t. ex tops, tandtråd och hår kan till slut orsaka driftstopp i ledningsnätet, pumpar och reningsverk. 

  Tips:

  • Ha en papperskorg i badrummet där du kan lägga allt brännbart material.


  Snus och cigarettfimpar innehåller gifter

  Dessa produkter innehåller många ämnen, bland annat tungmetallen kadmium, som vi varken vill ha i vattnet eller i avloppsslammet från reningsverket. Släng därför snus och släckta cigarettfimpar i det brännbara hushållsavfallet.

  Mediciner innehåller ämnen som är svåra att rena bort

  Mediciner kan innehålla ämnen som inte kan renas i reningsverket och som påverkar vattenlevande djur. Gamla och överblivna mediciner ska alltid lämnas in på apotek.

  För dig som jobbar med livsmedelshantering

  Har du en verksamhet med livsmedelshantering ska du installera en fettavskiljare.

  Här kan du läsa mer om fettavskiljare.

 • Källaröversvämningar

  Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och mycket extra arbete. Den ekonomiska ersättning du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från VA-Hamnavdelningen uppväger aldrig de olägenheter och skador du drabbas av.

  VA-Hamnavdelningen lägger ner mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning.

  Tips och råd

  Läs mer om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning, vilka förebyggande åtgärder du kan sätta in för att öka skyddet mot översvämning, och råd om hur du bör agera vid en översvämning.

  Råd och anvisningar vid källaröversvämningar, pdf

  Har du fått källaröversvämning?

  Fyll i blanketten nedan: 

  Uppgift från fastighetsägare vid källaröversvämning, pdf

  Skicka den därefter till: 

  Drift- och serviceförvaltningen
  371 83 Karlskrona

   

 • Pool

  Hur fyller jag poolen på bästa sätt?

  Planera fyllningen av poolen för att inte du och dina grannar ska få försämrad vattenkvalitet (brunt vatten).

  Fyll helst poolen med ett lågt vattenflöde under längre tid. Använd gärna en trädgårdsslang vid fyllningen.

  Hur tömmer jag poolen på bästa sätt?

  Det är lika viktigt att tömma sin pool på rätt sätt som det är att fylla den. Poolvattnet ska gå till dagvattnet som till exempel ett dike eller bara tömmas över en gräsmatta. Det ska alltså inte tömmas i avloppet.

  Planera hur du tömmer din pool så att du inte ställer till problem för grannarna. Du bör också vara extra försiktig om det finns egna brunnar i närheten.

  Klor är ett vanligt desinfektionsmedel i poolvatten. För att inte tillföra klor till naturen, kan man vänta några dagar efter senaste kloreringen innan man tömmer ut poolen. Fritt klor som finns i vattnet bryts snabbt ner i solljus.

  När många göra stora uttag av vatten från ledningsnätet samtidigt kan avlagringar från ledningarna lossna och hamna i vattnet. Detta gör att vattnet kan se brunt och lite otrevligt ut.

 • Tvätta bilen miljövänligt

  Att tvätta bilen på asfalterad/stensatt mark, som till exempel på gatan eller garageuppfarten, är skadligt för miljön. Det bästa för miljön är att tvätta bilen i en miljöanpassad biltvätt eller i en "Gör det själv-hall".

  Om du tvättar bilen på gatan rinner smutsvattnet ner i dagvattenbrunnen och rakt ut i sjöar, vattendrag eller havet. Tvättar du bilen i närheten av en vattentäkt, till exempel en grävd brunn, riskerar föroreningarna att hamna i dricksvattnet.

  Var ska jag tvätta bilen?

  • Det bästa för miljön är att tvätta bilen i en miljöanpassad biltvätt. Dessa anläggningar har eget reningsverk med en slam- och oljeavskiljare som tar hand om smutsvattnet och separerar oljan från tvättvattnet. Vattnet leds därefter till det kommunala reningsverket.
  • "Gör det själv-hallar" är det näst bästa alternativet för biltvätt. Dessa hallar har också en slam- och oljeavskiljare.
  • Det sista alternativet är att tvätta bilen på till exempel en gräsmatta eller ett underlag av grus. Gräset och gruset hindrar smutsvattnet från att rinna direkt ner i dagvattenbrunnarna. Tvättar du bilen på gräs- eller grusunderlag är det extra viktigt att du tänker på att använda miljöanpassade produkter.

   

  Vilka bilvårdsmedel bör jag använda?

  Det finns många miljömärkta bilvårdsprodukter idag som du kan välja på. De miljöanpassade bilvårdsmedlen fungerar bra men behöver ha lite mer tid på sig för att hinna verka.

  Vad innehåller tvättvattnet från bilar?

  Tvättvattnet från biltvättar innehåller dels föroreningar från själva bilen, dels kemikalier som kommer från bilvårdsmedel.

  De ämnen som tvättas bort från fordon är bland annat metaller som zink, bly, koppar, kadmium, krom och nickel. Dessutom tvättas däckpartiklar, olja, bränslerester, vägmaterial och ftalater (mjukgörare i plaster) bort från fordonet.

  På Svenskt vattens webbplats kan du läsa mer om biltvätt med mera

 • Tvättstugan
  • Anpassa mängden tvättmedel efter vattnets hårdhet och efter hur smutsig tvätten är.

  • Använd miljövänliga produkter, t ex ättika, vid rengöring av tvättmaskinen.

   

 • Garaget
  • Lämna rester av målarfärg (även vattenlöslig färg), lösningsmedel, oljor och kemikalier på en miljöstation.

  • Tvätta bilen på en miljöanpassad biltvätt så att det smutsiga vattnet inte rinner ut i naturen utan tas om hand på rätt sätt. 

   

 • Badrummet
  • Spola bara ner toalettpapper i toaletten. Till skillnad från annat papper, till exempel hushållspapper, handdukspapper, våtservetter med mera, så löser toalettpapper upp sig.

  • Släng heller aldrig tops, bindor, plåster, tandtråd, hår med mera i toaletten eftersom det kan orsaka stopp i ledningar och pumpar.
 • Köket
  • Spola inte ner fett i avloppet. Torka bort det och släng det i komposten istället. Om fett hamnar i ledningar så kan dessa sättas igen när fettet stelnar.

  • Använd miljövänligt diskmedel.

   

 • Medicinskåpet
  • Lämna gamla eller överblivna mediciner till apoteket. Hamnar medicinrester i avloppet är risken stor att de hamnar i sjöar och hav där de kan påverka vattenlevande organismer.
 • Städskåpet
  • Använd miljömärkta rengöringsmedel och dosera enligt den rekommendation som finns på förpackningen.

  • Många miljögifter lagras i dammet. Genom att dammsuga noga och ofta istället för att våttorka golven undviker du att miljögifterna hamnar i skurvattnet.

   

 • Affären

  Vissa ämnen är giftiga för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön, kan ge fosterskador och nedsatt fortplantningsförmåga samt kan bidra till antibiotikaresistens. Därför är det bra om vi tillsammans kan hjälpas åt att minska användningen och spridningen av dessa ämnen.

  • Välj miljömärkta produkter. Dessa bryts lättare ner när spillvattnet ska renas.

  • Undvik produkter som innehåller bakteriedödande kemikalier såsom silver och triclosan. Dessa finns i vissa kläder, skor, sportkläder, impregneringsmedel, vissa tandkrämer, deodoranter och vitvaror.

  • Undvik produkter som innehåller ftalater (DEHP, DBP, BBP, DINP, DNOP, DIDP). Ftalater kan finnas i byggmaterial, elektriska kablar, förpackningar, leksaker, färg, gummiprodukter, lim och textilier.

  • Undvik produkter som innehåller bromerade flamskyddsmedel, som kan finnas i bland annat elektronik, möbler, textilier, byggmaterial och skumplast.

  • Undvik produkter som innehåller alkylfenol/alkylfenoletoxylat. Dessa ämnen kan finnas i textilier.

  • Undvik produkter som innehåller högfluorerade kemikalier (poly- eller perfluorerade kemikalier, PFAS). Ämnena kan finnas i arbetskläder, sportkläder och sportskor, impregneringsmedel, golvpolish och släckskum. 

   

Mer information och tips att skriva ut

Här hittar du fler tips och råd som du kan skriva ut och ha till hands hemma.

Ibland skickas extra information ut tillsammans med fakturorna och det kan handla om allt från nya taxor, hur då fyller poolen på lämpligast sätt, tips på hur du sparar vatten, vad du inte ska spola ned i avloppet och olika projekt som VA-avdelningen jobbar med.

Här kan du läsa eller skriva ut några av utskickan.

2020 05 Information om vatten och avlopp.pdf

2018 09 Information om vatten och avlopp.pdf