Spara på vattnet

Våra vattentillgångar är begränsade och kommer att påverkas av förändringar i nederbörd och temperatur framför allt i sydöstra Sverige i framtiden.

Därför behöver vi alla hjälpas åt att använda vårt kranvatten klokt.

Hur kan jag spara vatten i min vardag?

 • Fyll en kanna dricksvatten och sätt in i kylen i stället för att kranen spola tills det blir kallt. 
 • Fyll disk- och tvättmaskiner helt och använd vattensnåla program. Det går åt cirka 50 liter vatten för en maskin tvätt. 
 • Duscha snabbt i stället för att bada i badkar. Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter. 

 • Låt inte vattnet rinna medan du tvålar in dig eller när du borstar tänderna. Undvik att diska under rinnande vatten. 
  Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag. 
 • Samla upp regnvatten för att vattna i trädgården. En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter. 
 • Tvätta bilen i en biltvätt, där vattnet renas och återanvänds. 
 • Laga onödiga läckor, till exempel droppande kranar eller en rinnande toalett.  För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Har du pool så fyll den bara en gång. Håller du vattnet rent med hjälp av en reningspump och klor kan du bada i samma vatten länge.

Stopp i avloppet

Vad får jag spola ner i toaletten?

Allt som kommer inifrån kroppen som kiss, bajs och andra kroppsvätskor samt toalettpapper får spolas ner i toaletten. Andra typer av papper (som hushållspapper) och hygienprodukter (som våtservetter och bindor) löses inte upp i vatten. Detta kan orsaka stopp.

Varför är fett ett problem i avloppet?

Fettrester från stekpannor, såskastruller och frityrpannor hamnar i avloppet när vi diskar. När det varma diskvattnet kallnar så stelnar fettet och fastnar på väggarna i avloppsledningarna. Efter ett tag kan det bli helt stopp i avloppet och i värsta fall leda till översvämning av källare eller till att smutsigt avloppsvatten rinner ut i ett närliggande vattendrag.

Fettet ger avlagringar i avloppsledningarna och kan tillsammans med vattnet bilda giftig svavelsyra. Svavelsyran i sin tur orsakar korrosionsskador i ledningsnätet vilket vi vill undvika. Med höga halter av fett i avloppsvattnet är det svårare att rena vattnet i reningsverken.

Vad kan jag göra för att undvika fett i avloppet?

 • Om du har lite fett i en stekpanna kan du först torka ur pannan med papper och därefter diska den. Pappret lägger du i det brännbara kärlet eller i komposten.
 • Har du mycket fett är det bättre att hälla det i en plastflaska eller annan behållare med tätslutande kork och sedan lägga det i det brännbara kärlet.Fundera på om du kan använda tvålprodukter utan olja när du badar och tvättar dig.
 • Har du en verksamhet med livsmedelshantering ska du installera en fettavskiljare. 
  Läs mer om fettavskiljare

Våtstarkt papper och hygienartiklar

Våtstarkt papper och hygienartiklar av olika slag löser inte upp sig i vatten och kan därför orsaka stora problem i ledningsnätet med totalstopp som följd. Ha därför alltid en soptunna i badrummet där du kan slänga papper. Exempel på våtstarkt papper är hushållspapper, handdukspapper, våtservetter och pappersnäsdukar.

Hygienartiklar hör inte heller hemma i avloppet. Bindor, tamponger, trosskydd med mera löser inte upp sig i vattnet. Inte ens små saker som tops, bomullspads och tandtråd är välkomna i avloppet. Även små saker kan till slut orsaka stopp i ledningsnätet.

Källaröversvämningar

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och mycket extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från VA-avdelningen uppväger aldrig de olägenheter och skador du drabbas av.

VA-avdelningen lägger ner mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning.

Mer information

Här kan du läsa de vanligaste orsakerna till källaröversvämning, vilka förebyggande åtgärder du kan sätta in för att öka skyddet mot översvämning, och råd om hur man bör agera vid en översvämning.

Råd och anvisningar vid källaröversvämningar, pdf

Blankett - uppgift från fastighetsägare vid källaröversvämning, pdf

Pool

Hur fyller jag på bästa sätt?

För att inte du och dina grannar ska få försämrad vattenkvalitet (brunt vatten) behöver du planera fyllningen av poolen. Fyll helst poolen med ett lågt vattenflöde under längre tid. Använd gärna en trädgårdsslang vid fyllningen.

Det är lika viktigt att tömma sin pool på rätt sätt som det är att fylla den. Poolvattnet ska gå till dagvattnet som till exempel ett dike eller bara tömmas över en gräsmatta. Det ska alltså inte tömmas i avloppet.

Hur tömmer jag på bästa sätt?

Planera hur du tömmer din pool så att du inte ställer till problem för grannarna. Man bör också vara extra försiktig om det finns egna brunnar i närheten.

Klor är ett vanligt desinfektionsmedel i poolvatten. För att inte tillföra klor till naturen, kan man vänta några dagar efter senaste kloreringen innan man tömmer ut poolen. Fritt klor som finns i vattnet bryts snabbt ner i solljus.

När många göra stora uttag av vatten från ledningsnätet samtidigt kan avlagringar från ledningarna lossna och hamna i vattnet. Detta gör att vattnet kan se brunt och lite otrevligt ut.

Tvätta bilen miljövänligt

Att tvätta bilen på asfalterad/stensatt mark, som till exempel på gatan eller garageuppfarten, är skadligt för miljön. Det bästa för miljön är att tvätta bilen i en miljöanpassad biltvätt eller i en "Gör det själv-hall".

Om man tvättar bilen på gatan rinner smutsvattnet ner i dagvattenbrunnen och rakt ut i sjöar, vattendrag eller havet. Tvättar man bilen i närheten av en vattentäkt, till exempel en grävd brunn, riskerar föroreningarna att hamna i dricksvattnet.

Var ska jag tvätta bilen?

 • Det bästa för miljön är att tvätta bilen i en miljöanpassad biltvätt. Dessa anläggningar har eget reningsverk med en slam- och oljeavskiljare som tar hand om smutsvattnet och separerar oljan från tvättvattnet. Vattnet leds därefter till det kommunala reningsverket.
 • "Gör det själv-hallar" är det näst bästa alternativet för biltvätt. Dessa hallar har också en slam- och oljeavskiljare.
 • Det sista alternativet är att tvätta bilen på till exempel en gräsmatta eller ett underlag av grus. Gräset och gruset hindrar smutsvattnet från att rinna direkt ner i dagvattenbrunnarna. Här är det extra viktigt att använda miljöanpassade produkter vid tvätt.

Vilka bilvårdsmedel bör jag använda?

Det finns många miljömärkta bilvårdsprodukter idag som du kan välja på. De miljöanpassade bilvårdsmedlen fungerar bra men behöver ha lite mer tid på sig för att hinna verka.

Vad innehåller tvättvattnet från bilar?

Tvättvattnet från biltvättar innehåller dels föroreningar från själva bilen, dels kemikalier som kommer från bilvårdsmedel.

De ämnen som tvättas bort från fordon är bland annat metaller som zink, bly, koppar, kadmium, krom och nickel. Dessutom tvättas däckpartiklar, olja, bränslerester, vägmaterial och ftalater (mjukgörare i plaster) bort från fordonet.

På Svenskt vattens webbplats kan du läsa mer om biltvätt med mera