Förskolan arbetar med att synliggöra, uppmärksamma och samtala om olika kulturer och traditioner. På Wämö förskolor har vi språk och kommunikation som valt fokusområde tillsammans med utmanande lärande. Varje avdelning arbetar utifrån barnens intresse och nyfikenhet som leder till val av projektarbete och vidare planering av undervisningen. Varierande metoder och verktyg används för att skapa ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Vi har ett nära samarbete med IKT-pedagog, specialpedagog, samordnande bibliotekarie och försteförskollärare.