Värdegrund 

Vi arbetar aktivt med att alla elever ska få känna att de duger, känna trygghet och tilltro till sig själv och till sitt lärande. Vi arbetar med att synliggöra skolarbetet och att få alla elever delaktiga i sina egna prestationer och sin egna utveckling. Vi har ett trygghetsråd där pedagoger och kurator jobbar tillsammans med trygghetselever på att föra ut ett gott och tryggt klimat till alla våra elever. Ett aktivt elevråd ingår också i trygghetsarbetet. 

Vi reviderar vårt förväntansdokument och ordningsregler varje nytt läsår och då är eleverna aktiva i det arbetet.  

På skolan finns ett EHT team och vi samarbetar med olika andra instanser i ett arbete som riktar sig till tidiga insatser och då har vi både socialförvaltningen, vårdcentralen, polis och BUP/habiliteringen med. Värt EHT team består av skolsköterska, kurator, specialpedagog och rektor och alla arbetar tätt med mentorer och annan pedagogisk personal. Vårt motto är att alla elever är allas elever.