Om Klockarebacken

Förskolan är inspirerad av den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia i Italien. Det innebär ett pedagogiskt arbetssätt som hyser stor respekt för barn, vårt förhållningssätt ska stimulera och utmana barnens lärande och utveckling på ett lekfullt sätt. Miljön är åldersanpassad och innehållsrik.

Profil

Vårt arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilia.

Vi har en barnsyn som utgår från att barn är kompetenta individer, fulla av förmågor:

 • materialet finns lättillgängligt för barnen för att väcka nyfikenhet och lust.
 • vi ger inte svaret utan uppmuntrar till eget tänkande.
 • barnens bilder är "deras" och alltid rätt.
 • barnen får ta ansvar i det vardagliga arbetet med mottot "Du kan".
 • vi vill skapa lekro och avsätter tid för lek och avbryter inte i onödan.

Vi vill ge barnen möjlighet till inflytande genom:

 • att vara lyhörda för deras egna idéer, och att vi försöker genomföra dem.
 • att låta barnen ifrågasätta oss.
 • att barnen är med och fattar beslut

Dokumentation

Genom dokumentationen vill vi synliggöra barnens arbete, lärande och utveckling. Vi använder oss av bl.a. foton, intervjuer och teckningar som samlas i barnens egna pärmar. Vi vill ge föräldrarna inblick i vår verksamhet. Föräldrarna skall alltid känna sig välkomna till oss.

Vår målsättning är:

 • att barnen skall känna sig trygga och omtyckta.
 • att varje barn är betydelsefullt och välkommet.
 • att barnens skaparglädje och fantasi uppmuntras och stimuleras.
 • att ge barnen möjlighet att bli självständiga och ta egna initiativ och lära sig ta hänsyn till andra.
 • att barnen ska få lära sig att lösa konflikter och känna att man tillsammans kan ändra på något som är fel.