Profil

Vårt arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilia.

Vi har en barnsyn som utgår från att barn är kompetenta individer, fulla av förmågor:

 • materialet finns lättillgängligt för barnen för att väcka nyfikenhet och lust.
 • vi ger inte svaret utan uppmuntrar till eget tänkande.
 • barnens bilder är "deras" och alltid rätt.
 • barnen får ta ansvar i det vardagliga arbetet med mottot "Du kan".
 • vi vill skapa lekro och avsätter tid för lek och avbryter inte i onödan.

Vi vill ge barnen möjlighet till inflytande genom:

 • att vara lyhörda för deras egna idéer, och att vi försöker genomföra dem.
 • att låta barnen ifrågasätta oss.
 • att barnen är med och fattar beslut

Dokumentation

Genom dokumentationen vill vi synliggöra barnens arbete, lärande och utveckling. Vi använder oss av bland annat foton, intervjuer och teckningar som samlas i barnens egna pärmar. Vi vill ge föräldrarna inblick i vår verksamhet. Föräldrarna skall alltid känna sig välkomna till oss.

Vår målsättning är:

 • att barnen skall känna sig trygga och omtyckta.
 • att varje barn är betydelsefullt och välkommet.
 • att barnens skaparglädje och fantasi uppmuntras och stimuleras.
 • att ge barnen möjlighet att bli självständiga och ta egna initiativ och lära sig ta hänsyn till andra.
 • att barnen ska få lära sig att lösa konflikter och känna att man tillsammans kan ändra på något som är fel.

Kontakt

Nättraby förskola Klockarebacken

Uvvägen 6-8

373 30 Nättraby