När vi bedömer om du kan få nedsättning av den lägsta boendekostnaden tittar vi på kostnaderna under inflyttningsmånaden och tre månader efter.

Nedsättning görs inte om dina tillgångar i form av bankmedel och värdepapper under året före flytten var högre än ett prisbasbelopp. För makar gäller två prisbasbelopp. Flyttar du till exempel under 2018 så gäller prisbasbeloppet för 2018 på årsbeskedet du får från banken 31 december 2017.

Ett prisbasbelopp 2018 var 45 500 kronor och för 2019 är det 46 500 kronor.

 • Det här behöver du

  I din ansökan behöver du fylla i dina tillgångar i form av bankmedel och värdepapper från föregående år.

  För att du ska få nedsättning av din bostadskostnad måste du bifoga handlingar som visar att bostaden är uppsagd eller under försäljning. Uppsägningen eller försäljningen ska ske inom en månad efter inflyttning till särskilt boende.

  Det här ska du skicka med:

  • Kopia av årsbesked från banken för föregående år
  • Underlag för försäljning av bostadsrätt eller fastighet
  • Bostadskostnad för tidigare bostad
  • En kopia på hyreskontrakt från hyresvärd med stoppdatum på hyra

  Du som är delägare i en fastighet eller bostadsrätt och därför inte kan sälja din bostad kan ändå få nedsättning. Det gäller även om du har del i en hyresrätt. Nedsättningen kan dock maximalt motsvara din del av bostadskostnaden.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Till ansökan