Profil

Målet med vår profil är att stimulera och förbättra barnens språkutveckling. Vi gör det bland annat genom att vi övar, lyssnar och känner på språket genom sånger, rim, ramsor, ordlekar, ljudkort, språkpåsar, flanosagor och samtal.

Vi arbetar med språklig medvetenhet när vi talar med barnen under dagen och 
varje avdelning har en bokhörna där barnen kan låna hem böcker.

Barnen går även regelbundet till biblioteket och varje vår och höst har vi språkdagar, där hela dagen fylls av aktiviteter som präglas av språket.

I vår verksamhet använder vi oss även av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). 

TAKK utgår från det svenska teckenspråke och är en metod som används tillsammans med talat språk.

Kontakt

Förskolechef Gomorronsols förskola

Kjell Prahl

Björkerydsvägen 15

373 36 Fridlevstad

Kontakt till förskolans avdelningar

Rufus (1-2 år): 0455-30 31 50

Lillprins Bus (1-2 år): 0455-30 31 06

Millimina (3-4 år): 0455-30 30 36

Labolina (5 år): 0455-30 52 66