Att börja gymnasiet innebär att du får ta ett eget stort ansvar för dina studier, men vi har också engagerad personal som hjälper dig i dina kurser så att du når målen.

En viktig del för att lyckas är att ha god närvaro. Vi vet att gymnasieåren är en tid av ansträngning och kommer att innebära en hel del arbete för dig. Vår förhoppning är att dessa år hos oss på skolan blir en tid för kunskap, växande självkänsla och lärorika upplevelser.

Har du funderat på vad det är som gör att lärandet känns spännande, intressant och hur du kommer ihåg det du har lärt dig? Har du funderat på hur du reagerar när du får en utmaning i skolan, vilka strategier du har för att du ska lyckas? Karlskrona kommuns skolor deltar i ett projekt där vi fokuserar på lärprocessen, allt för att eleverna ska förstå och hitta strategier för att lyckas bra med sina studier. Framförallt vill vi att eleverna själva ska bli delaktiga i sitt lärande och kan slutföra sin gymnasieexamen.