190517_KSF_Gymnasie_Introbild_MP.jpg

Söka till gymnasiet

Du som går i årskurs 9 gör ditt gymnasieval i början av vårterminen. 

Läs mer om hur du söker till gymnasiet

Här hittar du också antagningsstatistik från tidigare antagningar.

Informationskväll den 13 november

Ska du söka till gymnasiet nästa år?

Onsdagen den 13 november informerar våra rektorer och studie- och yrkesvägledare om våra gymnasieprogram med dess inriktningar, om individuella val och mycket annat spännande. 

Tid: klockan 19.00
Plats: aula D på Ehrensvärdska gymnasiet. Ingång Östra Köpmansgatan 26, 1 trappa upp. 

Öppet hus den 23 november

Lördagen den 23 november är det öppet hus på Karlskronas kommunala gymnasieskolor. Välkommen att hälsa på och ställa alla dina frågor om gymnasievalet.

Tid: klockan 10.00-14.00
Plats: af Chapmangymnasiet, Östersjöskolan, Ehrensvärdska gymnasiet, Fischerströmska gymnasiet och Törnströmska gymnasiets utbildningar både i centrum och på Rosenholm. 

Boka studiebesök på gymnasiet

Det finns möjlighet för dig som ska söka till gymnasiet att besöka gymnasieprogram som du är intresserad av. Ett studiebesök kan hjälpa dig i dina funderingar på framtiden och dina studier.

Att vara på plats under en skoldag och med egna ögon se och uppleva ett program du är intresserad av kan ge dig en stor fördel. Det kan hjälpa dig i processen att hitta ditt val av utbildning och funderingar på vad du ska göra i framtiden.

Här kan du boka studiebesök på gymnasiet

Gymnasieprogram

Karlskronas kommunala gymnasieskolor erbjuder 23 olika program. 

Alla gymnasieprogram i de kommunala skolorna

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en särskild skolform anpassad för dig som inte uppnår gymnasieskolans kunskapskrav. Här får du en god grund för att studera vidare, söka arbete och delta aktivt i samhället. 

Läs mer och kontakter till gymnasiesärkolan

Eleverna på gymnasiesärskolan läser en fyraårig utbildning och har sina undervisningslokaler på Rosenholm i samma lokaler som fordons- och byggprogrammet. En liten del av undervisningen bedrivs i Törnströmska och Fischerströmska gymnasiet på Trossö.

Alla gymnasiesärskolans program

Kommunala gymnasieskolor

af Chapmangymnasiet

Ehrensvärdska gymnasiet

Fischerströmska gymnasiet

Törnströmska gymnasiet

Elevhälsa

Att du trivs och mår bra är viktigt för att du ska kunna lära och prestera bra i skolan. Inom elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och socialpedagoger och personal med specialpedagogisk kompetens för att se till att alla elever mår bra och har en god arbetsmiljö.

Läs mer om hur elevhälsan jobbar och hur du tar kontakt

Sjukanmälan

Elever på alla kommunala gymnasier i Karlskrona kan lämna sjukanmälan eller frånvaroanmälan dygnet runt via knappval på telefon eller webben.

Telefon

0515-436 20

Webben

Frånvaroanmälan på webben via karlskrona.skola24.se 

För att logga in på Skola24 behöver du ha en e-postadress och skapa en användare (användaruppgifter får du av skolan). Du kan lämna sjukanmälan när som helst under dygnet för del av dag, hela dagar och flera dagar i sträck på webben. Du kan även se information om ditt barns samlade frånvaro.

Använd den aktiveringskod du har fått eller fyll i en begäran om aktiveringskod.

Så fungerar sjukanmälan

  • Du gör en frånvaroanmälan för varje dag du är sjuk.
  • Frånvaroanmälan gäller för hel dag. Vid del av dag måste anmälan ske via skola24.se eller via skolans expedition.
  • Helst ska sjukanmälan lämnas före klockan 09.00.
  • Om man ringer efter klockan 12.00 kommer anmälan att gälla nästkommande dag.
  • Elevens personnummer måste ges med 10 siffror (ååmmdd-nnnn).
  • Du avbryter frånvaroanmälan via telefon genom att lägga på luren.
  • När registreringen är klar får du en bekräftelse. 
  • Vid elevs frånvaro av okänd anledning skickas ett meddelande till din e-post.