Alla elever följer en individuell studieplan. På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig, eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur. Det är den individuella studieplanen som visar vad respektive elevs utbildning ska innehålla.

Undervisningen ska vara inkluderande med gemensamma ramar för lektionsstart, genomförande och avslutning. Vi har eleven i centrum och utgår alltid från individens behov.

Alla elever har tillgång till Chromebooks och mycket av skolarbetet läggs upp i ”Classroom”.

Studiehandledning ges både på grupp- och individnivå.  Grundskole- och gymnasiekurser i arabiska och dari ges på skolan. För övriga modersmål hänvisas till Karlskrona kommuns gemensamma modersmålsundervisning.