I Karlskrona kommun finns det elva nämnder för olika specialområden. Här hittar du korta beskrivningar av respektive nämnds uppdrag.

Letar du efter kontaktuppgifter eller vill veta vilka politiker som ingår i vilken nämnd?

Sök politiker i förtroendemannaregistret

Nämnder