Learning together - Karlskrona and Challenging Learning 

Hösten 2018 startade ett spännande treårigt utvecklingsarbete/samarbete i hela vår förvaltning! Den internationella skolutvecklaren James Nottinghams företag ”Challenging learning” hjälper oss att utveckla metoder för utmanande lärande. 

Hur kan vi hjälpa barnen att förstå världen de lever i och förbereda dem inför ett livslångt självständigt lärande? 

Tre huvudfrågor för att hålla sig på banan: 

  • Vart är jag på väg? 
  • Vart är jag nu? 
  • Vad är mitt nästa steg/hur kommer jag vidare? 

Läs mer om utmanande lärande