Organisation

I Karlskrona finns det, utöver kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, tio nämnder och nio förvaltningar. Det finns också tre kommunägda bolag.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och riksdagens motsvarighet i kommunen. Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen som är kommunens motsvarighet till regering.

Eftersom kommunstyrelsen inte kan sätta sig in i alla frågor, finns det även nämnder för olika specialområden. Till varje nämnd hör i regel också en förvaltningsorganisation med tjänstemän.

Läs mer om förvaltningar och bolag