Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och riksdagens motsvarighet i kommunen. Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen som är kommunens motsvarighet till regering.

Eftersom kommunstyrelsen inte kan sätta sig in i alla frågor, finns det även elva nämnder för olika specialområden. Till varje nämnd hör i regel också en förvaltningsorganisation med tjänstemän.

Förvaltningsorganisation

orgskiss_kommunfullmäktige_2019.png