Myndighetskontoret fattar beslut om omsorgs- och serviceinsatser samt bostadsanpassningsbidrag. Hälso- och sjukvårdsorganisationen utför och delegerar hemsjukvårdsinsatser samt rehabiliterande insatser. Hemtjänst och särskilt boende utför omsorg och vård i ordinärt boende respektive inom särskilda boendeformer.

Äldreförvaltningen arbetar även strategiskt med förebyggande insatser, resurs- och kompetensförsörjning samt utvecklingsfrågor.

Kontakt

E-post
aldreforvaltningen@karlskrona.se

Adress
Äldreförvaltningen
371 83 Karlskrona

Förvaltningschef
Gunilla Råberg
E-post: gunilla.raberg@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 44 01 

Avdelningschef utveckling och administration
Carina Thörnquist
E-post: carina.thornquist@karlskrona.se
Telefon: 0455-32 17 63

Avdelningschef för hemtjänst
Linda Hjorth
E-post: linda.hjorth@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 44 69

Avdelningschef för omvårdnadsboende
Jenny Hoffert
E-post: jenny.hoffert@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 47 45

Avdelningschef myndighetskontoret
Bella Xhemajli
E-post: bella.xhemajli@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 34 34

Avdelningschef resurs- och kompetensförsörjning
Maria Appelskog
E-post: maria.appelskog@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 46 99

Avdelningschef Hälsa och förebyggande
Maria Appelskog
E-post: maria.appelskog@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 46 99

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Anna Hedlund
E-post: anna.hedlund@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 44 18

Avdelningschef hälso- och sjukvård
Emmy Pettersson
E-post: emmy.pettersson@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 46 96

Social ansvarig samordnare
Annika Tronje
E-post: annika.tronje@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 45 40