Vi låter hjärtat vara med!

Vi på Spandelstorpskolan vill utmana eleverna till problemlösande och undersökande arbetssätt och arbetsformer. Vi vill väcka deras nyfikenhet och upptäckarglädje genom ett upplevelsebaserat och tematiskt lärande.

På Spandelstorpskolan finns Grundskola F-6 och Grundsärskola. 

Elev- och föräldrainflytande

På skolan finns ett elevråd med två elevrepresentanter från varje klass. På elevrådet pratar vi om olika saker som tagits upp i klasserna på klassråd. Vårt mål med elevrådet är att göra eleverna delaktiga i demokrati, innehåll och planering. 

Spandelstorpskolan har ett samråd för vårdnadshavare som består av en föräldrarepresentant från varje klass samt rektor och lärare. Samrådet samlas ett par gånger per termin och diskuterar olika frågor om den inre och yttre miljön på skolan. Har du frågor eller synpunkter är du välkommen på mötena.  

Kontakt

Spandelstorpskolan

Lyckeby skolområde

Spandelstorpskolan, Videvägen

371 63 Lyckeby

Besöksadress

Spandelstorpsvägen 5

371 53 Karlskrona

Kontakt