Vi låter hjärtat vara med!

Vi på Spandelstorpskolan vill utmana eleverna till problemlösande och undersökande arbetssätt och arbetsformer. Vi vill väcka deras nyfikenhet och upptäckarglädje genom ett upplevelsebaserat och tematiskt lärande.

På Spandelstorpskolan finns Grundskola F-6 och Grundsärskola. 

Elev- och föräldrainflytande

På Spandelstorpskolan får eleverna möjlighet att i olika forum framföra sina synpunkter och ibland vara med och bestämma.

Spandelstorpskolan har en fungerande föräldraförening som träffar skolan med rektor, biträdande rektor och eventuellt arbetslagsledare cirka två gånger per termin. Detta är ett forum för diskussion, samråd och information. Föräldrarna har möjlighet att vara med och påverka det mesta på skolan.

Kontakt

Spandelstorpskolan

Lyckeby skolområde

Spandelstorpskolan, Videvägen

371 63 Lyckeby

Besöksadress

Spandelstorpsvägen 5

371 53 Karlskrona

Kontakt