Berätta

Är dina kompisar taskiga? Är du orolig för något som har hänt hemma eller i skolan? Är det något som känns jobbigt? Då är det viktigt att du pratar om det.
Prata med dina föräldrar eller någon annan vuxen du litar på. Eller gå till skolsköterskan eller skolkuratorn på elevhälsan. Ta någon med dig, eller kom ensam om du vill det.

Du kan också boka tid på ungdomsmottagningen (om du är 13-25 år) eller på vårdcentralen:

Mår du väldigt dåligt så ring eller gå till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP):

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) i Karlskrona 

Vänta inte. Att berätta tidigt hjälper dig att må bättre fortare. 

Lita på oss

Vi som jobbar inom skola, polis, socialtjänsten och vård är bra på hemligheter. Och när det behövs säger vi ifrån för att du ska få den hjälp du har rätt till.

Vi måste följa lagen om sekretess. Sekretess innebär att det du berättar är hemligt om du vill det. Vissa saker behöver dina föräldrar veta – OM det inte skadar dig att de vet.
Vi har också anmälningsskyldighet. Ibland går anmälningsskyldigheten före sekretessen. Anmälningsskyldighet betyder att vi måste anmäla till socialtjänst när ett barn far illa, för att barnet ska få hjälp att må bra igen.

Läs mer om sekretess, tystnadsplikt och anmälningsskyldighet på UMO.se