16950120-group-of-high-school-students-and-teacher.jpg

På vår skola genomsyrar detta elevens skoldag: ”Vi vill tillsammans skapa självständiga individer som är engagerade och nyfikna!”