På vår skola genomsyrar detta elevens skoldag: ”Vi vill tillsammans skapa självständiga individer som är engagerade och nyfikna!”