Digital postlista från 1 oktober

Från den 1 oktober 2019 hämtas postlistan automatiskt från kommunens diarium för förvaltningarna. Ärendena publiceras i listan två dagar efter att de har diarieförts. 

Till postlistan

Begär ut allmänna handlingar

Du kan begära ut allmänna handlingar direkt från postlistan. Klicka in på ett ärende och välj "Beställ insyn via e-insyn" så öppnas ett mejl som du skickar in till kommunens registratorer.

Om du har frågor om ett specifikt ärende kontaktar du registratorn på respektive förvaltning eller bolag.

Postlistor från kommunala bolag

Tidigare postlistor

Kontakta registratorerna