Postlista

Här finner du expedierade händelser som blivit diarieförda i Karlskrona kommuns och dess bolags allmänna diarium.

Om du har frågor om ett ärende kontaktar du registratorn på respektive förvaltning eller bolag.

Kontakta registratorerna