Vi samarbetar och får kontinuerlig fortbildning av Cecilia Caiman som är forskare i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Hon forskar om yngre barns lärande i naturvetenskap samt deras utforskande och meningsskapande i mötet med hållbarhetsfrågor.

Vi arbetar med och är certifierade i hållbar utveckling genom Grön Flagg. Våra utvalda områden är värdegrund, likabehandling och utomhuspedagogik kopplat till våra utvalda delprojekt.

Vi har en IKT-pedagog som arbetar med att fortlöpande utveckla och tillföra digitala verktyg integrerat i verksamheten.

Vår specialpedagog är behjälplig när det gäller specialpedagogiska frågor för att stötta barn och pedagoger.

Vi har kulturombud som håller sig uppdaterad om det kulturella utbudet som erbjuds.