Värdegrunden

För att eleverna ska få de kunskaper och värderingar som skolan står för är det en förutsättning att skolmiljön är trygg och stimulerande. För att eleverna ska känna sig delaktiga i detta arbete så bestämmer vi tillsammans ordningsregler i och utanför klassrummet. Sturköskolan ska vara en plats dit både elever och personal känner glädje att gå till.

Rastaktiviteter

För alla elever är det inte en självklarhet att veta vad de ska göra på rasten. På Sturköskolan erbjuds eleverna rastaktiviteter som inspirerar till lek och samarbete.

Friluftsdagar

Varje läsår anordnas olika frilufts- och idrottsdagar. En av dagarna tillbringas ute på Havsvallen där eleverna från barn och fritidsprogrammet håller i aktiviteterna.

Föräldraråd

På Sturköskolan har vi ett välfungerande gemensamt föräldraråd för både förskoleverksamheten och skolan. Föräldrarådet har som syfte att främja och vidareutveckla förskole- och skolverksamheten på Sturkö. Vi verkar i alla lägen för elevernas bästa, vad gäller utbildning och välmående.