Knösö förskola Ängslyckan

Ängslyckans förskola på Knösö har nära till många fina naturområden. Vår förskola är certifierad med Grön flagg. Vi har ett eget tillagningskök och de flesta produkterna är ekologiska.