Knösö förskola Ängslyckan

Ängslyckans förskola på Knösö har nära till många fina naturområden. Förskolan är en miljöförskola certifierad med Grön Flagg där vi både odlar och komposterar. Förskolan har eget tillagningskök och de flesta produkterna är ekologiska.