I december 1999 fick Sverige en minoritetspolitik efter ett enhälligt beslut i riksdagen. 2019 förstärktes lagen om de nationella minoriteternas rättigheter med ytterligare åtgärder.

Erkända nationella minoriteter i Sverige

  • Judar
  • Romer
  • Sverigefinnar
  • Samer
  • Tornedalingar

Samerna har dessutom erkänts som Sveriges urbefolkning. Lagen om nationella minoriteter gäller i hela Sverige. Den innebär att minoritetsspråk ska skyddas och främjas. 

Att just de här minoriteterna blev utsedda till nationella minoriteter beror på att de är folkgrupper som skiljer sig från majoritetsbefolkningen, har en uttalad samhörighet, en egen identitet och har funnits i landet i hundratals år, för samernas del handlar det om tusentals år.

De fem nationella minoriteterna har egen kultur, eget språk och judarna även en egen religion. 1999 beslutade Riksdagen om en minoritetspolitik och erkände de fem minoriteterna och deras språk.

Information på ditt språk

Du som talar något av de fem nationella minoritetsspråken har rätt till information och service på ditt språk. Innehållet på karlskrona.se går att översätta till exempelvis finska och jiddisch med hjälp av knappen Translate högst upp på sidan. Om du talar något av de övriga minoritetsspråken kan du få hjälp vidare genom att kontakta kommunikation@karlskrona.se