Du som har lång eller besvärlig resväg mellan ditt hem och skolan kan ansöka om inackorderingstillägg istället för läsårskort/busskort. Det kan du göra till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Tillägget avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet (folkbokföringsadressen).

Förutsättningar för inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg beviljas för dig som:

 • är folkbokförd i Karlskrona kommun
 • är inackorderad på orten där skolan finns eller i dess närhet
 • är förstahandsmottagen (Skollagen 16 kap 43-46 §§) till heltidsstudier på kommunal gymnasieskola
 • är antagen till riksrekryterande utbildning
 • inte samtidigt får läsårskort
 • kan ange studiesociala skäl
 • har lång och besvärlig resväg
  • resväg över 40 km enkel resa eller
  • restid som överstiger 2,5 timmar per dag mellan hem och skola

Elever som blir mottagna i andra hand (frisök) är inte berättigade till inackorderingstillägg.

Ansökan

Ansökan avser ett läsår, ny ansökan ska lämnas in för varje nytt läsår. Till ansökan bifogas kopia på hyreskontrakt/intyg från hyresvärden, samt studieintyg från den aktuella skolan.

Ansök senast den 30 september för höstterminen och senast den 31 mars för vårterminen.

Studieintyg.pdf

Studier på friskola eller folkhögskola

Du som studerar på en fristående skola eller folkhögskola gör din ansökan om inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Läs mer om inackorderingstillägg på CSN:s hemsida.

Så här fungerar det

 • Det här behöver du

  Bifoga dokument till ansökan

  Till ansökan ska du bifoga:

  • Kopia på hyreskontrakt/intyg från hyresvärden.
  • Studieintyg från den aktuella skolan.

  Blankett för studieintyg, pdf 61,1 kB

 • Båda vårdnadshavarna måste signera

  Om ni är två vårdnadshavare måste båda signera innan ansökan kan behandlas. Det är därför viktigt att du fyller i rätt e-postadress till den andra vårdnadshavaren.

  Den andra vårdnadshavaren får ett mail med en länk till Mina sidor där vårdnadshavaren ska logga in och signera med sin e-legitimation. 

   

 • Så loggar du in med e-legitimation

  För att använda denna tjänst behöver du identifiera dig med e-legitimation, till exempel mobilt bankID. Du skaffar e-legitimation från din bank eller från Telia.

  Läs mer på www.bankid.com

 • För dig som studerar på en fristående skola eller folkhögskola

  Du som studerar på en fristående skola eller folkhögskola gör din ansökan om inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

  Läs mer om inackorderingstillägg på CSN:s hemsida.

 • Utbetalning

  Beviljat inackorderingstillägg utgår med 1/30 av basbeloppet. Bidraget för läsåret 20/21 är 1577 kronor per månad under nio månader med start i september.

  Utbetalningar

  Utbetalningen är uppdelad på fyra gånger under hösten och fem gånger under våren. Bidraget betalas ut i slutet av månaden via Swedbank till det bankkonto som uppgivits. Observera att du måste uppge samma bankkonto som du lämnat till CSN för utbetalning av studiebidrag. Inackorderingstillägg betalas endast ut för pågående läsår.

  Återbetalning vid ändrade studieförhållanden

  Om du inte längre uppfyller villkoren för inackorderingstillägg är du skyldig att återbetala för återstående tid. Därför är det viktigt att du meddelar kunskapsförvaltningen om dina studier avbryts, minskar i omfattning från heltid till deltid eller om du flyttar hem. 
  Återbetalning görs till BG 5321-8426. Ange referens Återbetalning inack. samt elevens namn.

  Frågor eller kompletteringar

  Om du har frågor eller vill meddela förändringar kontakta Marie Eriksson via mejl marie.eriksson2@karlskrona.se eller telefon 0455-30 36 18.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun