Årlig plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling upprättas varje år och hålls levande i vårt dagliga arbete. Pedagogerna arbetar aktivt så att alla känner sig trygga med samtliga på förskolan. Vi värdesätter ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Pedagogerna har dagligen dialog med vårdnadshavare och uppmuntrar till delaktiga föräldrar. Utvecklingssamtal erbjuds en gång per läsår och vi har även drop in/föräldramöte en gång per termin.