tornstromska-gymnasiet.jpg

I vår likabehandlingsplan finns våra ordningsregler där vi trycker på elevernas rättigheter och skyldigheter. Alla ska känna till ordningsreglerna och deras konsekvenser. Elever och personal ska vara delaktiga i arbetet kring planen mot diskriminering och kränkande handling. Alla ska veta vart man vänder sig om man känner sig utsatt och var man kan få hjälp. Vi jobbar med de mänskliga rättigheterna och allas lika värde. Utöver att detta jobbas med dagligen på skolan så anordnar vi tillsammans med Fischerströmska en kulturdag UNIK som är väldigt uppskattad.

Törnströmska gymnasiets elevhälsoteam (EHT), som består av rektorer, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog, arbetar aktivt för att upptäcka och stötta elever som har behov av hjälp och anpassningar. Elevhälsoteamet fokuserar även på det främjande och förebyggande arbetet tillsammans med gymnasieområdets socialpedagoger i form av olika aktiviteter för att öka sammanhållningen och trivseln på skolan.