Skolans likabehandlingsplan visar på att skolmiljön ska präglas av en trygg och trivsam miljö där alla känner sig respekterade. Vi arbetar normkritiskt och strävar mot ett inkluderande synsätt. 

Törnströmska gymnasiets elevhälsoteam (EHT) består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog. Elevhälsoteamet arbetar aktivt för att upptäcka och stötta elever som har behov av hjälp och anpassningar. Elevhälsoteamet fokuserar också tillsammans med lärarna på skolan, på det förebyggande och främjande arbetet i form av olika aktiviteter. Ett exempel är den kulturdag, UNIK, som anordnas årligen på skolan. Då vibrerar skolan av musik och dans från världens alla hörn och det bjuds på mat, utställningar, diktläsning, föreläsningar med mera.