Om vattenanalys

Karlskrona kommuns laboratorium vid vattenverket i Lyckeby kan göra miljö-, avlopps- och dricksvattenanalyser. Det är även laboratoriet som utför kontroll av vattnet vid kommunens samtliga VA-anläggningar.

Har du frågor kring vattenkvaliteten i din privata brunn, bassäng eller annat vatten är du välkommen att kontakta laboratoriet. Här får du hjälp att välja den eller de analyser som bäst tjänar dina behov. 

Du kan till exempel få hjälp med:

  • Paketanalyser för enskilda brunnar
  • Enstaka analyser
  • Mikrobiologiska undersökningar
  • Paketanalyser

Öppettider

Provmottagning för privata brunnar är måndagar och tisdgar klockan 07.30-12.00. 

Utlämning av provflaskor görs på vardagar klockan 07.30-12.00 och 13.00-15.00.
Dag före helgdag är det öppet till klockan 14.00.

Vattenprover kan inte lämnas följande datum 2018:

30 april
7 maj
29 maj
4-5 juni
19 juni

Information och priser

Förklaring till analysresultat, pdf 47 kB

Priser för laboratorietjänster, pdf 105 kB

Prislista anvisningar för brunnar, pdf 90 kB