Om vattenanalys

Karlskrona kommuns laboratorium vid vattenverket i Lyckeby kan göra miljö-, avlopps- och dricksvattenanalyser. Det är även laboratoriet som utför kontroll av vattnet vid kommunens samtliga VA-anläggningar.

Har du frågor om vattenkvaliteten i din privata brunn, bassäng eller annat vatten är du välkommen att kontakta laboratoriet. Här får du hjälp att välja den eller de analyser som bäst tjänar dina behov. 

Du kan till exempel få hjälp med:

  • Paketanalyser för enskilda brunnar
  • Enstaka analyser
  • Mikrobiologiska undersökningar
  • Paketanalyser

Öppettider

Provmottagning 

Provmottagning för privata brunnar är måndagar och tisdagar klockan 08.00-12.00.
Vid och inför helger kan öppettiderna komma att ändras.

Utlämning av provflaskor

Utlämning av provflaskor görs på vardagar klockan 08.00-12.00 och 13.00-15.00
Vid helger och inför helger kan öppettiderna komma att ändras.

Vattenprover kan inte lämnas följande datum:

2019: 16 april, 30 april, 27-28 maj, 3 juni, 18 juni, 23 december, 30 december. 

Provmottagningen kan även komma att ställas in andra datum under året. Aktuell information om öppettider publiceras på karlskrona.se. 

Information och priser

Förklaring till analysresultat, pdf 47 kB

Priser för laboratorietjänster, pdf 105 kB

Prislista anvisningar för brunnar, pdf 90 kB