I ett boende för dig med funktionsnedsättning får du stöd som är individuellt anpassat för att tillgodose dina behov. Du kan få hjälp med att laga mat, äta och dricka, förflytta dig, sköta din personliga hygien och kommunikation. Du får stöd i att göra tillvaron begriplig och trygg, bevara sociala kontakter och planera din vardag.

I ett särskilt boende har kommunen ansvaret för din hälso- och sjukvård.

Hitta boende på karta

Här kan du söka gruppboenden och särskilda boenden runt om i kommunen.

Boende med särskild service

Servicebostad

Detta är mittemellan självständigt boende och boende med dygnet runt stöd. Du bor i en egen lägenhet och har tillgång till en gemensam lokal dit du kan gå och träffa andra och den personal som stödjer dig.

Gruppbostad

Här bor du tillsammans med andra men i en egen lägenhet och har tillgång till stöd och service från personal dygnet runt. Stödet anpassas efter dina behov. Du får även stöd till fritid och kulturaktiviteter.

Särskilt boende enligt SoL

För att beviljas särskilt boende enligt SoL ska du ha ett omfattande behov av stöd och hjälp och du ska ha behov av personal i din närhet dygnet runt. Det är det individuella behovet som avgör om du har rätt till insatsen.

Brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2019

Det görs årliga undersökningar för att få kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna, för att sedan tillsammans med brukarna kunna utveckla och förbättra verksamheterna.

Här kan du se resultatet av brukarundersökningen 2019.

Korttidsboende

Detta är en tillfällig boendeform för dig som har en funktionsnedsättning som innebär stora behov av tillsyn och omvårdnad. Det är i första hand till för dig som bor hos anhörig/närstående. Tanken är att erbjuda dig miljöombyte och rekreation samtidigt som anhöriga får avlastning.

På korttidsboendet har du ett eget rum och tillgång till gemensamma rum för att äta och umgås. Du får stöd och hjälp dygnet runt utifrån dina behov. Korttidsboende kan beviljas som en regelbunden insats eller vid enstaka tillfällen.

Boende för barn och unga

Läs om boendealternativ för barn och unga.

Så här går det till att söka om stöd

Du kontaktar en biståndshandläggare på funktionsstödsförvaltningen på telefon 0455-30 30 00.