Bostad med särskild service för barn och unga

Bostad med särskild service är till för dig som är barn och ungdom och har en svår funktionsnedsättning och inte kan bo kvar i föräldrahemmet. Då kan du få bo i en bostad med särskild service som ska tillgodose dina behov utifrån funktionsnedsättningen. Den här formen av boende innebär att flera barn med behov av särskilt stöd kan bo tillsammans. Personalen på boendet samverkar med dina föräldrar och med skolan och andra viktiga aktörer.

Familjehem

Familjehem innebär att barnet eller ungdomen bor i en annan familj än föräldrahemmet. Familjehemmet är en vanlig familj som har engagemang, intresse, tid och möjlighet att ta emot ett barn eller ungdom som en extra familjemedlem. Alla som blir familjehem är godkända av socialnämnden.

Så här går det till att söka om stöd

Du kontaktar en biståndshandläggare på funktionsstödsförvaltningen på telefon 0455-30 30 00.