Befolkningsutvecklingen i Karlskrona

Under årets tredje kvartal ökade kommunens invånarantal med 142 personer i netto. Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) statistik över befolkningsutvecklingen. Under årets första tre kvartal hade kommunen en nettoökning av befolkningen med 33 personer.

Den 30 september 2020 bodde 66 655 personer i Karlskrona kommun.