befolkningstumh.jpg

Befolkningsförändring 2019

Under årets första kvartal ökade kommunens invånarantal med 34 personer i netto. Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) statistik över befolkningsutvecklingen.
Den 31 mars 2019 bodde 66 709 personer i Karlskrona kommun.

Befolkning första kvartalet 2019.pdf

Folkmängd den 31 december 2018 samt befolkningsförändring under 2018.pdf

Befolkning fjärde kvartalet 2018

Befolkning tredje kvartalet 2018

Befolkning andra kvartalet, första halvåret 2018

Befolkning första kvartalet 2018.pdf

Folkmängd den 31 december 2017 samt befolkningsförändring under 2017.pdf

Folkmängd - Karlskrona kommun i siffror

Folkmängdsrapporten innehåller redovisning av befolkningens storlek, åldersfördelning, utveckling och fördelning mellan olika geografiska områden.
I rapporten finns tabeller medantal invånare i tätorter och samhällen samt i olika stadsdelar och kommundelar samt kartor över indelningen.

Läs om befolkningens antal och spridning på olika delar av Karlskrona kommun. Du kan också se vissa jämförelser mellan kommunen totalt och riket.

Folkmängd 2017-12-31, pdf 12,2 MB

Befolkningsprognos för kommande år

Prognosen är att folkmängden i Karlskrona kommer att forsättta öka. 
År 2026 beräknas folkmängden vara 71 770 personer. 

Prognosrapporten innehåller kommunens antagna befolkningsprognos för de kommande tio åren, vilka antaganden prognosen baseras på samt bedömd folkmängd för olika åldersklasser. Rapporten innehåller även en delområdesprognos på grov geografisk nivå samt karta över indelningen.

Rapport befolkningsprognos 2018-2027, pdf 1,58 MB

Befolkningsprognos 2017-2026, pdf 1 MB

Se prognoser fördelat på olika åldersgrupper, pdf 35 kB

Befolkningen utifrån olika delområden

Här hittar du fakta om befolkningen i kommunen som helhet och i 24 delområden.

I dokumentet finns uppgifter om folkmängd efter kön och ålder, invånare efter bakgrund, befolkningsutveckling, inkomster, utbildningsnivå, sysselsättning och pendling, bilinnehav samt boende efter lägenhetstyp. All data har hämtats ur olika statistikpaket från Statistiska centralbyrån.

Områdesbeskrivning Karlskrona kommun 2017, pdf 1,9 MB

Områdesbeskrivning Karlskrona kommun 2018, pdf 2,66 MB 

Statistik för befolkning och arbetsmarknad

Sammanfattande tabeller med statistik om Karlskrona kommuns befolkningsutveckling; befolkning utifrån utländsk bakgrund inklusive medborgarskap och födelseland; sysselsättning och pendling; näringsgrenar; bostäder och byggande.

Befolkningsförändringar 1990-2017, pdf 140 kB 

Åldersstruktur 2017-12-31, pdf 114 kB

Befolkningsprognos 2018-2027, pdf 35,3 kB

Utländsk bakgrund sammanfattning 2017-12-31 Karlskrona kommun och riket, pdf 45,1 kB

Sysselsättning och pendling 1990-2016, pdf 131 kB

Antal bostäder i Karlskrona kommun 2017, pdf 42,6 kB

Nybyggda bostäder 1991-2017 i Karlskrona kommun, pdf 40,1 kB

Näringsgrenar 2010-2016, pdf 137 kB

Kommunfakta från Statistiska centralbyrån

SCB:s Kommunfakta ger övergripande information om kommunen och dess invånare, på svenska eller engelska med definitioner.

Kommunfakta 2017, pdf 455 kB

Municipal facts 2017, pdf 455 kB