Befolkningsutvecklingen i Karlskrona

Under årets första kvartal 2020 minskade kommunens invånarantal med 13 personer i netto. Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) statistik över befolkningsutvecklingen. Den 31 mars 2020 bodde 66 609 personer i Karlskrona kommun.