befolkningstumh.jpg

Befolkningsutvecklingen i Karlskrona

Under 2019 minskade kommunens invånarantal med 53 invånare. Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) statistik över befolkningsutvecklingen 2019. Vid årsskiftet bodde 66 622 personer i Karlskrona kommun. Under de senaste tjugo åren har kommunens folkmängd ökat varje år med undantag för 2019 och 2012. På den senaste tioårsperioden har Karlskronas befolkning ökat med 3 280 personer i netto.

Befolkning den 31 december 2019 samt befolkningsförändring 2019.pdf

Befolkning fjärde kvartalet 2019.pdf

Befolkning tredje kvartalet 2019.pdf

Befolkning andra kvartalet - första  halvåret 2019.pdf

Befolkning första kvartalet 2019.pdf

Folkmängd den 31 december 2018 samt befolkningsförändring under 2018.pdf

Befolkning fjärde kvartalet 2018

Befolkning tredje kvartalet 2018

Befolkning andra kvartalet, första halvåret 2018

Befolkning första kvartalet 2018.pdf

Folkmängd den 31 december 2017 samt befolkningsförändring under 2017.pdf

Folkmängd - Karlskrona kommun i siffror

Folkmängdsrapporten innehåller redovisning av befolkningens storlek, åldersfördelning, utveckling och fördelning mellan olika geografiska områden.I rapporten finns tabeller medantal invånare i tätorter och samhällen samt i olika stadsdelar och kommundelar samt kartor över indelningen.

Folkmängd 2018.pdf

Folkmängd 2017-12-31, pdf 12,2 MB

Befolkningsprognos för kommande år

Enligt aktuell prognos bedöms folkmängden i Karlskrona kommun att fortsätta öka och år 2028 beräknas folkmängden vara 71 280 personer.

En sammanfattande tabell över den aktuella befolkningsprognosen

Befolkningsprognos 2019-2028.pdf

Prognosrapport

Prognosrapporten innehåller kommunens antagna befolkningsprognos för de kommande tio åren med fördelning på olika åldersklasser. Rapporten innehåller även en delområdesprognos på grov geografisk nivå inklusive karta över indelningen.

Rapport befolkningsprognos 2019-2028 .pdf

Befolkningen utifrån olika delområden

Här hittar du fakta om befolkningen i kommunen som helhet och i 24 delområden.

I dokumentet finns uppgifter om folkmängd efter kön och ålder, invånare efter bakgrund, befolkningsutveckling, inkomster, utbildningsnivå, sysselsättning och pendling, bilinnehav samt boende efter lägenhetstyp. All data har hämtats ur olika statistikpaket från Statistiska centralbyrån.

Områdesbeskrivning Karlskrona kommun 2019.pdf

Områdesbeskrivning Karlskrona kommun 2018, pdf 2,66 MB 

Områdesbeskrivning Karlskrona kommun 2017, pdf 1,9 MB

Statistik för befolkning och arbetsmarknad

Sammanfattande tabeller med statistik om Karlskrona kommuns befolkningsutveckling; befolkning utifrån utländsk bakgrund inklusive medborgarskap och födelseland; sysselsättning och pendling; näringsgrenar; bostäder och byggande.

Befolkningsförändringar 1990-2018.pdf

Åldersstruktur 2018-12-31.pdf

Utländsk bakgrund sammanfattning 2018-12-31 Karlskrona kommun och riket.pdf

Sysselsättning och pendling 1990-2017.pdf

Näringsgrenar 2011-2017.pdf

Antal bostäder i Karlskrona kommun 2018.pdf

Nybyggda bostäder 1991-2018 i Karlskrona kommun.pdf

Kommunfakta 2019 från Statistiska centralbyrån

SCB:s Kommunfakta ger övergripande information om kommunen och dess invånare, på svenska eller engelska med definitioner, samt en särskild rapport med tätortstema.

Karlskrona fakta 2019.pdf

Karlskrona facts 2019 (Eng).pdf

Karlskrona tätort 2019.pdf

Definitioner.pdf

Definitions (Eng).pdf