Glada vuxna sitter i gräset på Stumholmen.

Befolkningsutvecklingen i Karlskrona

Den 31 december 2020 hade Karlskrona 66 515 invånare. Det är en minskning sedan året före med 107 personer, motsvarande - 0,2 procent. Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) statistik över befolkningsutvecklingen. Trots minskningen under 2020 är den sammanlagda befolkningsutvecklingen de senaste tio åren en tillväxt med 4 procent för Karlskrona kommun. Du kan läsa mer om utvecklingen i rapporten Befolkningsutveckling 2020.pdf

För att få fram överskådlig beskrivning av Karlskrona kommun kan du använda Statistiska Centralbyråns sida Kommuner i siffror. Där kan du även välja att jämföra Karlskrona med andra kommuner.