Kommunfakta och statistik

Här hittar du fakta och statistik om Karlskrona kommun.

befolkningstumh.jpg

Befolkningsförändring första kvartalet 2018

Under årets första tre månader minskade kommunens invånarantal med 43 personer. Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) statistik över befolkningsutvecklingen. Det betyder att det den 31 mars 2018 bodde 66 623 personer i Karlskrona kommun.

Befolkning 1a kvartalet 2018.pdf

Befolkningen utifrån olika delområden

Här hittar du fakta om befolkningen i kommunen som helhet och i 24 delområden. I dokumentet finns uppgifter om folkmängd efter kön och ålder, invånare efter bakgrund, befolkningsutveckling, inkomster, utbildningsnivå, sysselsättning och pendling, bilinnehav samt boende efter lägenhetstyp. All data har hämtats ur olika statistikpaket från Statistiska centralbyrån.

Områdesbeskrivning Karlskrona kommun 2017, pdf 1,9 MB

Rapporten Karlskrona kommun i siffror

Läs om befolkningens antal och spridning på olika delar av Karlskrona kommun. Du kan också se vissa jämförelser mellan kommunen totalt och riket.

Karlskrona i siffror, pdf 12 MB

Kommunfakta från SCB

Läs Statistiska centralbyråns sammanställning av statistik inom en rad olika områden.

Kommunfakta 2017, pdf 455 kB

Municipal facts 2017, pdf 455 kB

Prognos för kommande år

Prognosen är att folkmängden i Karlskrona kommer att forsättta öka. År 2026 beräknas folkmängden vara 71 770 personer.  

Befolkningsprognos 2017-2026, pdf 1 MB

Se prognoser fördelat på olika åldersgrupper, pdf 35 kB

Kontakt

Pia Kronengen

Utredare/analytiker