Föreningen kan söka följande bidrag:

 • Internationellt bidrag
 • Investeringsbidrag
 • Lokalbidrag
 • Medlemsbidrag för funktionsnedsatta
 • Simskolebidrag
 • Sponsringsbidrag
 • Stöd till framställning av orienteringskartor
 • Team Karlskrona
 • Utvecklingsprojekt
 • Verksamhetsbidrag

Du ansöker om bidrag direkt via webben. Här laddar du också upp de dokument som krävs för din ansökan.

Bidragsnormer och bilagor

För att kunna söka bidrag måste föreningen uppfylla bidragsnormerna för idrotts- och fritidsföreningar.

Bidragsnormer-idrott-intresse, pdf 340 KB

De årsbundna dokumenten som ska bifogas är verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse med balans och resultaträkning, revisionsberättelse och verksamhetsplan.

 • Det här behöver du

  Innan du söker bidrag måste du se till att föreningens uppgifter i föreningsregistret är uppdaterade. Registrerade föreningar loggar in med det användarnamn och lösenord som skickats ut till föreningens kassör.

  Logga in i föreningsregistret

  När uppgifterna är uppdaterade kan du gå vidare med bidragsansökan. Beroende på vilket bidrag det gäller får du lämna olika uppgifter. Gemensamt för alla bidrag är att föreningen varje år måste ladda upp följande dokument:

  • Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning
  • Revisionsberättelse
  • Verksamhetsberättelse
  • Verksamhetsplan
    

  Föreningen måste lämna in dokument för mål och policy samt drogpolicy en gång eller om de ändras. På så sätt ska föreningen medverka till en god folkhälsa samt göra det möjligt för samtliga medlemmar att delta på lika villkor oavsett etnicitet, kön och funktionsnedsättning.

  Policy för social mångfald, docx 60 kB

  Drogpolicy, docx 61 kB

  Verksamhetsbidrag

  Vid kontroll kan förening bli ombedd att lämna in närvarokort för sina genomförda aktiviteter.

  Närvarokort, xls 122 kB

   

 • Hur lång tid tar det?

  Bidragen betalas ut i anslutning till att kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut. För att en bidragsansökan ska beviljas måste alla begärda uppgifter och handlingar ha lämnats in.

  Verksamhetsbidraget betalas ut två gånger per år efter att ansökningstiden har gått ut eller efter att en kontroll har genomförts.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Till ansökan

Datum för olika ansökningar

 • Sök senast:

  25 februari
   

  • Verksamhetsbidrag

  31 mars
   

  • Lokalbidrag
   För föreningar som äger/hyr lokal/anläggning. Vilka lokaler/anläggningar som förening kan få bidrag för bestäms av kultur- och fritidsnämnden.

  • Medlemsbidrag
   Avser föreningar för funktionsnedsatta.
    
  • Simskolebidrag
   Öka simkunnigheten bland barn och ungdomar genom att anordna simskolor

  30 april

  • Investeringsbidrag
   För upprustning av egen lokal.
    
  • Sponsringsbidrag
   Avser elitverksamhet.
    
  • Utvecklingsprojekt
   Projekt för utveckling av föreningsverksamhet
     
  • Internationella bidrag
   För deltagande i internationella utbyten och samarbeten.

  25 augusti

  • Verksamhetsbidrag

  1 oktober

  • Team Karlskrona
   Ansökan om medlemskap i Team Karlskrona.
    

  15 oktober

  • Föreningsledarpris, idrottsstipendium och Karlskronas idrottspris.
    

  31 oktober

  • Investeringsbidrag
   För upprustning av egen lokal.
    
  • Sponsringsbidrag
   Avser elitverksamhet.

  • Utvecklingsprojekt
   Projekt för utveckling av föreningsverksamhet

  • Internationella bidrag
   För deltagande i internationella utbyten och samarbeten.

  1 december

  • Stöd till framställning av orienteringskartor