Aktuell utbildning

Yrke: Vårdbiträde och undersköterska inom funktionsstöd eller äldres hälsa
Förkunskapskrav: Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande
Start: Augusti och januari
Sista ansökan: 1 juni, respektive 1 november. Betyg och CV bifogas.
Studietid: Vårdbiträde – 42 veckor, Undersköterska – 64 veckor
Omfattning: Heltid
Ekonomi: Du kan söka studiemedel, läs mer på www.csn.se
Anordnare: Vuxenutbildningen Karlskrona
Studieort: Norra Kungsg. 24, Landbrog. 17, Karlskrona

Ansökan och kontakt

Vill du ansöka eller veta mer om någon av yrkesutbildningarna börjar du med att kontakta en av våra studie- och yrkesvägledare. Ansökan fylls i på Vuxenutbildningen, Norra Kungsgatan 24, Karlskrona. Du behöver ta med betyg samt CV. Detta görs vid ett personligt besök med en studie- och yrkesvägledare.

Så bokar du besök med Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare

 • Är det här utbildningen för dig?

  För att göra ett bra arbete och trivas i undersköterskeyrket kan det vara bra att utveckla vissa förmågor.

  Empatisk förmåga – du behöver ha förståelse för situationen som vård- och omsorgstagarna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd och vård.

  Kommunikativ förmåga - det är viktigt att kunna kommunicera på ett tydligt och professionellt sätt med vård- och omsorgstagare och anhöriga. Yrket är mycket socialt och ett gott bemötande är viktigt.

  Noggrannhet – du ska vara noggrann och arbeta systematiskt utifrån genomförandeplaner samt följa regler och rutiner på arbetsplatsen.

  Samarbetsförmåga – i arbetet samarbetar undersköterskan med annan vårdpersonal.

  Lyhördhet – du ska vara uppmärksam och lyhörd på förändringar i vård- och omsorgstagarens fysiska och psykiska tillstånd, samt kunna rapportera till andra yrkesgrupper (källa: Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivning).

  I utbildningen ingår två perioder av arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL bedrivs på heltid och du följer de arbetstider som finns på arbetsplatsen vilket innebär dag-, kvälls- och helgpass.

 • Studieplan

  Totalt 1 350 poäng

  Vård och omsorgsarbete 1: 200 p
  Medicin 1: 150 p
  Hälsopedagogik: 100 p
  Psykologi: 50 p
  Specialpedagogik 1: 100 p
  Etik och människans livsvillkor: 100 p
  Psykiatri 1: 100 p
  Specialisering: 50p + 50 p 
  Vård och omsorgsarbete 2: 150 p
  Vård och omsorg vid demenssjukdom: 100 p

  Äldres hälsa

  Äldres hälsa och livskvalitet: 200 p

  Funktionsstöd

  Specialpedagogik 2: 100 p
  Socialpedagogik: 100 p