Vi upptäcker och utforskar tillsammans och grunderna i våra projekt fångas upp av det som pågår runt barnen utifrån vårt styrdokument Läroplanen för förskolan.  

Förskolan har två avdelningar, Lillstrumpan och Systeryster, som ligger omgiven av vacker natur med närhet till skog och hav. Vi har en egen kock som lagar hemlagad mat varje dag. Ekologiskt och närproducerat i den mån det är möjligt.  

Profil 

Vår barnsyn och vårt förhållningssätt utgår från att barnen är resursrika och kompetenta, vilket bygger på den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia i Italien.  

Vi utgår från barnens intressen, tankar, funderingar och erfarenhetsvärld när vi planerar vår verksamhet. Vi pedagoger lyssnar på barnens frågor för att utmana och inspirera barnen vidare i projektet. Det ger möjlighet till fördjupning i lärandet. Vi använder oss av olika uttryckssätt, som till exempel skapande, musik, media, digitala verktyg, lek, rörelse och sång.  

Genom pedagogisk dokumentation håller vi projektet levande. Dokumentationen synliggör även barnens arbete, lärande och utveckling. Miljön är utformad för att skapa möten och kommunikation, där leken har en betydande roll.  

Kontakt

Kontakt Rektor Skillingenäs förskola

Charlotta Lindquist

Dalamadsvägen 36

373 30 Nättraby

Kontakt förskolans avdelningar

0455- 32 00 31