Barnens intresse i fokus

Vi utgår från barnens intresse, tankar, funderingar och erfarenhetsvärld. Vi pedagoger lyssnar på barnens frågor för att inspirera och utmana barnen vidare i projektet. Det ger möjlighet till fördjupning i lärandet. Vi använder oss av olika uttryckssätt, som till exemepel skapande, musik, media, lek, rörelse och sång. Genom pedagogisk dokumentation håller vi projektet levande.

Miljön är utformad för att fånga barnens nyfikenhet och för att skapa möten mellan barnen. Närheten till skog och hav gör att verksamheten ofta bedrivs utomhus.

I Nättraby rektorsområde arbetar vi i olika nätverk mellan förskolorna för att inspirera varandra samt ta tillvara på olika kompetenser som finns i enheten. Vi har nätverk i; naturvetenskap, matematik, småbarnspedagogik, språk och kommunikation, jämställdhet samt bokombud.

Profil

  • Språk och kommunikation
  • Samspel
  • Natutvetenskap/Teknik

Kontakt

Kontakt Rektor Skillingenäs förskola

Charlotta Lindquist

Dalamadsvägen 36

373 30 Nättraby

Kontakt förskolans avdelningar

0455- 32 00 31