Vi jobbar även aktivt med att värna om de demokratiska värden som vårt samhälle är uppbyggt runt. Det innebär att visa respekt för varandra och följa våra gemensamma spelregler. Dessa regler är en förutsättning för att utbildningen ska fungera. Regler som komma i tid, ha rätt saker med sig och att alltid göra sitt bästa bidrar till att du klarar din gymnasieexamen.

Om alla gör sitt bästa, såväl elever som personal, så finns de allra bästa förutsättningar för en rolig, givande och lärorik gymnasietid som kommer att förbereda dig för den framtid du själv väljer, oavsett om det gäller arbete eller fortsatta studier.