Bevattningsförbud just nu


Just nu råder inget bevattningsförbud.

Bevattningsförbudet hävdes måndagen den 30 november 2020.

Detta gäller vid bevattningsförbud

När bevattningsförbud med restriktioner för vattenanvändning utfärdas får du till exempel inte fylla pooler, tvätta bilen, vattna gräsmattor eller göra andra uttag med slang kopplad till det kommunala vattennätet.

När det är bevattningsförbud får du bara använda det kommunala vattnet för grundläggande hushållsbehov som matlagning, dryck och hygien.

Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till viktiga samhällsfunktioner som sjukhus och vårdcentraler, storkök, skolor, äldreboenden, restauranger och för det grundläggande hushållsbehovet hemma.

Hjälp till att spara på vattnet

På grund av de senaste nederbördsfattiga åren är grundvattennivåerna i Karlskrona mycket under det normala. Även du som bor i ett område där det inte utfärdats bevattningsförbud kan hjälpa till.

När bevattningsförbud utfärdas för vissa områden så är ofta vattensituationen något ansträngd även i andra delar av kommunen, även om det inte är en lika akut brist på vatten där.

För att inte fler områden ska riskera att få bevattningsförbud är det viktigt att alla i kommunen hjälper till att vara sparsamma med vattenanvändningen.

Här får du tips och råd om hur du använder vatten på ett bra sätt.

Vattensituationen i Karlskrona

Vattensituationen i vårt grundvatten är kritiskt och sjunker fortfarande på vissa platser i kommunen. Det är därför viktigt att fortsätta använda kranvattnet klokt.

Här kan du läsa mer om hur vattensituationen ser ut i Karlskrona just nu.

Ibland behöver ledningarna spolas

En av Karlskrona kommuns uppgifter är att producera dricksvatten av livsmedelskvalitet till dig som kund. För att hålla den höga kvalitet som krävs behöver vatten ibland användas till spolning av ledningarna trots att besparingskrav råder. Sådana tillfällen kan vara vid underhållsarbete, läckor på ledningar och när nya ledningar tas i drift.