Alla människor får eller bör inte synas på bild eller film i offentliga sammanhang, till exempel personer med skyddad identitet. Innan kommunen använder en bild med personer som går att identifiera måste vi vara säkra på att vi får publicera bilden.

Det är viktigt att personen informeras på rätt sätt om vad godkännandet innebär och hur bilden kan komma att användas. Bilder på människor räknas som personuppgifter och omfattas från den 25 maj 2018 av dataskyddsförordningen.

Läs mer om dataskyddsförordningen

Vad innebär ett godkännande?

Att lämna godkännande (samtycke) för bildpublicering är något helt frivilligt. Om du ger samtycke till bildpublicering innebär det att du accepterar att bilden eller filmen kan användas till det eller de ändamål som du anger i blanketten för samtycke till användning av bild.

Ett godkännande för bildpublicering kan när som helst tas tillbaka och då får inga fler bilder på personen publiceras utan att ett nytt godkännande lämnats.

Bilden kan komma att lagras i ett mediearkiv hos Karlskrona kommun. Även om du godkänt att bilden får användas till flera ändamål gör kommunen alltid en bedömning om det är lämpligt inför varje bildpublicering.

Bilder används bara i Karlskrona kommuns officiella material och säljs inte vidare.

När krävs ett godkännande?

Vad som krävs för att kommunen ska få publicera en bild beror på vem som är med på bilden och vilket sammanhanget är. Att lämna sitt godkännande är något helt frivilligt, vill en person inte vara med på bild så ska det självklart respekteras.

Vuxna i neutrala sammanhang

Det krävs inget godkännande för bilder på personer i neutrala sammanhang i offentliga miljöer. Om det är möjligt ska vi ändå ha för vana att fråga om lov.

Vuxna i övriga sammanhang

Ett godkännande krävs om bilden avslöjar något om personen, till exempel om hans eller hennes hälsa eller sociala situation. Hit räknas också anställda inom Karlskrona kommun.

Personen ska informeras på rätt sätt om vad godkännandet innebär och hur bilden kan komma att användas.

Samtycke om användning av bild.pdf

Consent to the use of photos - English version.pdf

Barn och unga under 15 år

För intern användning
Det krävs inget godkännande för att ta bilder i den löpande verksamheten om bilderna ska användas i pedagogiskt syfte eller på anslagstavlor, i presentationspärmar, i den egna lokalen eller liknande. Observera att bilder i sociala medier, till exempel en sluten grupp på Facebook, kräver godkännande.

För användning i förskolans/skolans kommunikation
Bilder som inte enbart används internt kräver skriftligt godkännande från vårdnadshavare till barn och unga under 15 år. Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna skriva under. Godkännande kan lämnas muntligt men blanketten ska ändå fyllas i av den inom Karlskrona kommun som tar emot godkännandet.

När skolans egen personal tar bilder av elever ska de först kontrollera om det finns individer som inte ska vara med, till exempel för att vårdnadshavare inte har lämnat sitt samtycke.

Om en fotograf anlitas måste fotografen, med personalens hjälp, försäkra sig om att det bara är elever med godkännande från vårdnadshavare med på bilderna.

När massmedia tar bilder för sin nyhetsrapportering gäller andra regler. De skyddas av tryckfrihetsförordningen och behöver inte ta hänsyn till eventuella godkännanden. Det är istället mediernas etiska regler som styr vad som får publiceras.

Samtycke om användning av bild på barn och unga i förskola och skola.pdf

För övrig användning
Om en bild på barn och unga ska användas i andra sammanhang än i den specifika skolans kommunikation ska ett särskilt samtycke lämnas för detta.

Samtycke om användning av bild på barn och unga.pdf

Consent to the use of photos of children and young persons - English version.pdf

Äldre och personer med särskilt stöd

Att en person vårdas eller får annat stöd är en uppgift som skyddas av sekretess. Det är därför viktigt att personer på bild tillfrågas och förstår vad en publicering innebär.

Om bilder av brukare ska kunna publiceras krävs godkännande till publiceringen. Det är bara de som kan förstå innebörden av ett godkännande som kan säga ja till att medverka på bild. Om någon inte kan tala för sig själv, exempelvis på grund av demens eller psykisk sjukdom, måste ett godkännande lämnas av en anhörig, god man eller liknande.

Det bör finnas särskilda skäl till att använda bilder på personer som saknar förmåga att förstå innebörden av ett godkännande.

Förtroendevalda

För förtroendevalda finns en särskild blankett för godkännande av bild, namn och kontaktuppgifter i registret över förtroendevalda på karlskrona.se.

Lagring av samtycken

Blanketten "Samtycke om användning av bild på barn och unga i förskola och skola" lagras på respektive förskola och skola för att personalen ska ha dem lättillgängligt. Övriga blanketter lagras i kommunens centrala mediearkiv.