Lagen som trädde i kraft 1 april 2019 innebär att alla leverantörer till Karlskrona kommun ska skicka elektroniska fakturor. Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Däremot omfattas inte offentliga upphandlingar som påbörjats innan 1 april 2019. För mer information om den nya lagen gå in på DIGG - myndigheten för digital förvaltnings hemsida.

Vad är en e-faktura?

En e-faktura är en faktura som kan hanteras i elektroniska system. E-fakturan ska vara i ett godkänt format enligt europeisk standard. PDF-fakturor och inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

Så gör du

Karlskrona kommun tar emot fakturor via nätverket PEPPOL. Karlskrona kommuns PEPPOL-ID är 0007:2120000829.

Om ni saknar PEPPOL-anslutning idag finns det möjlighet att skicka fakturor via vår VAN-operatör Pagero. Använd vårt organisationsnummer eller GLN-nummer som identifiering av oss som mottagare.

Karlskrona kommuns organisationsnummer: 212000-0829

Karlskrona kommuns GLN-nummer: 7340010000007

Om ni inte har möjlighet att skicka en elektronisk faktura finns det möjlighet att registrera en faktura manuellt i vår leverantörsportal. Leverantörsportalen är en möjlig väg för de leverantörer som skickar ett fåtal fakturor.
Här kommer du till leverantörsportalen.
Använd koden Freeportal_Karlskrona för att skicka en faktura till Karlskrona kommun. Via länken finns en användarguide till hur du använder portalen.

Elektroniska fakturor med bilagor kan skickas både via PEPPOL och via Pagero.

Obligatorisk fakturareferens 

Alla fakturor som kommer in till kommunen ska innehålla en femsiffrig fakturareferens, tänk på att inte ange övrig info i referensfältet. Referensen lämnas vid beställningstillfället.

Kontakta oss

Om du har frågor om elektroniska fakturor, skicka dessa till karlskrona.kommun@karlskrona.se.