Förskolan består av fem åldershomogena hemvister; Humlan 1 år, Biet 2 år, Myran 3 år, Räven 4 år och Ugglan 5 år.

Den pedagogiska inne- och utemiljön är anpassad efter ålder för att stimulera och utmana barnen i deras lärande.

Kontakt

Biträdande rektor Tallbackens förskola

Kristina Sjöstrand

Rödebyvägen 42 A

373 42 Rödeby

Kontakt förskolans avdelningar

0455-30 36 22