Migrationsverket

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka svenskt medborgarskap eller skydd undan förföljelse. På Migrationsverket kan du få hjälp med:

 • förlängning av uppehållstillstånd
 • registrera din uppehållsrätt
 • svenskt medborgarskap
 • resedokument
 • främlingspass
 • förlängt besökstillstånd

Läs mer om vad Migrationsverket gör

Skatteverket

Folkbokföring

När du ska bosätta dig i Sverige är det viktigt att du registrerar dig i folkbokföringen. Då får du ett personnummer. Gå till Skatteverket och ta med pass och dokument som visar att du har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt. Ta även med äktenskapsbevis eller födelsebevis för eventuella barn, om du har dessa papper.

Många rättigheter och skyldigheter i Sverige beror på om du är folkbokförd och var du är folkbokförd. Exempelvis måste du vara folkbokförd i Karlskrona för att få läsa SFI (svenska för invandrare) i Karlskrona. Du ska vara folkbokförd i bostaden du bor i. Anmäl till Skatteverket om du har flyttat till ny adress.

Hitta till Skatteverket i Karlskrona

Legitimation

Du behöver svensk legitimation för att bevisa vem du är. Det kan behövas i många olika situationer, till exempel på bankkontor och vid läkarbesök. På svensk legitimation finns ditt svenska personnummer med. Legitimationen kan vara ett svenskt körkort eller ett identitetskort (ID-kort).

För att Skatteverket ska kunna ge dig ett ID-kort måste du:

 • betalat avgiften innan du besöker Skatteverket
 • besöka ett av Skatteverkets kontor som gör ID-kort
 • kunna visa vem du är, exempelvis med ditt uppehållstillståndskort
 • vara folkbokförd i Sverige

Hitta till Skatteverket i Karlskrona

Försäkringskassan

Försäkringskassan är en myndighet som bland annat hjälper människor med ekonomin i den situation där det krävs och när man har rätt till bidrag.

När du har fått ditt personnummer ska du registrera dig hos Försäkringskassan. Ta med en kopia av ditt uppehållstillstånd när du ska registrera dig. Du måste vara registrerad på Försäkringskassan, för att kunna få den hjälp du har rätt till.

Exempel på ekonomiskt stöd du kan få av Försäkringskassan:

 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag
 • Underhållsstöd
 • Föräldrapenning
 • Mer information hittar du på Försäkringskassans kontor eller på hemsidan.

Hitta till Försäkringskassan i Karlskrona

Polisen

Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Människor ska känna sig trygga där de bor och vistas. Till polisen kan du vända dig om du exempelvis har blivit utsatt för ett brott.

Polisens hemsida

Hitta till Polisen i Karlskrona

Arbetsförmedlingen

Den som är ny medborgare i Sverige ska så snabbt som möjligt få lära sig svenska, och därefter få praktik och jobb för att kunna försörja sig själv. Arbetsförmedlingen hjälper till att ta fram individuella etableringsplaner, det vill säga, göra en plan för hur varje person på bästa och snabbast sätt kommer ut i arbetslivet.

Är du nyanländ får du ta del av utbildning, program och/eller praktik via Arbetsförmedlingen under två år. Då får du bland annat får lära dig att skriva CV och hur du söker jobb.

De som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag är:

 • personer mellan 20 och 65 år som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande och deras anhöriga.
 • personer som fyllt 18 men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige.

Arbetsförmedlingen i Karlskrona

Karlskrona kommun

Vem gör vad?Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommuner utför sina uppdrag.

Karlskrona kommuns förvaltningar

Så styrs kommunerna