masma43743_2-1.jpg

Vi arbetar med och är certifierade i hållbar utveckling genom Grön Flagg. Våra utvalda områden är värdegrund, likabehandling och utomhuspedagogik kopplat till våra utvalda delprojekt.