Vi arbetar med och är certifierade i hållbar utveckling genom Grön Flagg. Våra utvalda områden är värdegrund, likabehandling och utomhuspedagogik kopplat till våra utvalda delprojekt.