På Ehrensvärdska gymnasiet strävar vi därför efter att stimulera lusten att vilja lära i våra skolämnen men också att främja varje möjlighet för ny kunskap som erbjuds.

Gymnasiets formella ämneskunskaper skapar en bred grund att stå på och är viktiga ingredienser för allmänbildning, eftergymnasiala studiemöjligheter och yrkesutövning under livet. Därutöver får vi alla informell kunskap utanför skolan av exempelvis vänner, släktingar, på arbetsplatser eller i föreningslivet. Allt tillsammans ger i förlängningen perspektiv och en helhetssyn som ger större förståelse för samhället.

Genom att uppmuntra och visa att entusiastiskt arbete ger resultat vill vi förstärka insikten att framgång är beroende av egen arbetsinsats och ständigt kan utvecklas under hela livet.