Trygghet 

Vi prioriterar att vara närvarande pedagoger i lek för att hjälpa barnen att samspela, knäcka sociala koderna. Ge barnen redskap till att våga lita till sin egen förmåga och se sin del i det stora sammanhanget och skapa en trygg miljö.   

Ansvar 

Om att det är viktigt att barnen står för sina handlingar, tar ansvar för vad de säger och gör och får många möjligheter att träna på rätt eller fel.  

Hänsyn 

Lyssna på kompisar och vuxna i lek, samtal och samling, respektera ett nej och har respekt för allas våra olikheter.