Med dessa värdeord som utgångspunkt strävar vi efter att varje barn ska känna glädje och lust att lära och utvecklas i en trygg miljö. Samt en förskola som står för välkomnande och delaktighet. Där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet och där varje barn utvecklas efter sin egen förmåga.